SJEFEN: Eier av Det Norske Kartselskapet AS Laila Mjeldheim (41). Her avbildet utenfor sitt kontor på Ulven i Oslo, på vei inn i sin Bentley. Foto: Tore Kristiansen

Kommentar

Med kart, uten moralsk kompass

Kommuner blir lurt og ansatte misbrukt. For mange sover i møtet med ny kriminalitet.

VGs avsløring av Det Norske Kartselskapets (DNKS) virksomhet er et dykk inn i en virkelighet der det meste er uvirkelig. Ansatte som tvinges inn en såkalt terapi der frihetsberøvelse og undertrykking er sentrale elementer. En forretningsførsel der man med utspekulerte salgsmetoder får folk til å kjøpe noe som vanskelig kan sies å ha verdi. Rekruttering av ansatte som har få rettigheter, svak økonomi og lav anseelse i samfunnet, og dermed fort havner i et avhengighetsforhold til arbeidsgiveren som er langt sterkere enn det de fleste opplever.

Det har pågått lenge. I dag kommer listen over en rekke kommuner som er lurt av DNKS. Slikt lureri er ikke uvanlig i de mer lurvete delene av norsk salgsbransje. Kataloghaier og timeshare-banditter har vi hørt om før, virksomheten til DNKS har tidligere vært omtalt i mediene. Det er ting som grenser mot kriminalitet, men som sjelden får høy prioritet fordi det ofte er snakk om småbeløp i stort omfang, og fordi «ofrene» kanskje er litt flaue over å bli lurt.

At det foregår mye rart i den alternative delen av norsk «terapi-bransje» er også kjent. Det finnes et godt knippe mennesker som spekulerer i folks sykdommer og problemer, selger dyre kurs eller produkter som ikke har noen vitenskapelig bevist effekt. Men Norge er et fritt land, og det omfatter også frihet til å la seg lure.

Det oppsiktsvekkende med DNKS og addictologi-saken i VG er hvordan disse to tingene smelter sammen til det som ser ut som en større kriminell operasjon. Der inntektene kommer både fra de man klarer å lure til å kjøpe oppføringer på kart, og fra de ansatte som blir lært opp til å utføre lureriet.

Jeg lurer på om dette er del av et nytt kriminalitetsbilde som norsk politi ikke vet nok om, og som derfor ikke har blitt etterforsket skikkelig. VGs avsløringer viser at de som står bak er sofistikerte og godt organisert. De vet hvor farene ligger, og de har sørget for å kamuflere kjernen i virksomheten godt.

Kriminalitet i vår tid kan se ut som noe helt annet, for eksempel terapi til mennesker det er synd på, eller relativt legitim salgsvirksomhet. Men denne saken viser at det finnes ofre her også, både innenfor og utenfor virksomheten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder