bilde

Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Leder

At dere tør!

Revisjon av læreplaner i skoleverket er en kontinuerlig og nødvendig prosess for å gjøre skolens innhold relevant.

Regjeringen har satt i gang et omfattende arbeid som innen 2020 skal fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. I et samfunn i rask endring er det viktig at denne oppgraderingen av kunnskapsmål reflekterer samtiden, men også fremtidens utfordringer.

Dette må nødvendigvis innebære at noen gamle sannheter tas ut for å gi rom for nye. Samtidig er det viktigere enn noen gang å holde fast ved etablert kunnskap som er under press fordi enkelte krefter ser seg tjent med å bestride fakta. Derfor er vi mildt sagt bekymret når det nå viser seg, som avisen Klassekampen har avslørt, at det i skissene til nye læreplaner ikke nevnes at elevene trenger å kunne noe om annen verdenskrig og holocaust.

les også

Hvem sviktet jødene?

Her er vi helt enig med Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn og nestleder i Antirasistisk senter, som sier at «det er helt utenkelig å presentere en læreplan i 2018 uten å inkludere det største sivilisatoriske sammenbrudd i vår tid». Vi forstår at pedagogiske prinsipper og hva som regnes som effektiv læring endres fra generasjon til generasjon. Men vi forstår ikke den Erasmus-logikk som ligger til grunn for ideen om at alt elevene ikke eksponeres for, det skal de finne ut av så mye bedre selv. Snorre og De fire store er allerede skrevet ut av norskfaget. Nå skal historien skrives ut av historiefaget.

Til norske skolemyndigheter som har ansvaret for denne bevisste årelatingen av basiskunnskap, vil vi si: At dere tør!

les også

Jo, norske elever er blitt flinkere

Å fjerne Ibsen og Olav den hellige fra pensum er nå én ting. Utelatelsen av krigen og folkemordet som har preget verden siden, er noe annet. Ifølge en stor undersøkelse gjennomført blant voksne mennesker i syv europeiske land, publisert av CNN denne uke, har 1 av 20 europeere aldri hørt om holocaust. En av tre oppgir at de har hørt om det, men vet ikke hva det var. En av tre i Europa som kjenner til holocaust mener at jødene har brukt det for å skaffe seg makt og innflytelse. Kun 54 prosent av europeerne mener ifølge CNN at Israel har rett til å eksistere som jødisk stat. I samme undersøkelse uttrykker 37 prosent også negative holdninger til muslimer og 39 prosent liker ikke romfolk. 36 prosent er negativ til innvandrere.

Norske elever som skal rustes for å møte verden trenger ikke mindre kunnskap om antisemittisme, hvor den kommer fra og hva det kan føre til. Fordommer forutsetter uvitenhet og ignoranse. Skolens fremste oppgave er å motvirke kunnskapsløshet. Det er så opplagt at det nesten er flaut å måtte minne norske skolemyndigheter om det.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne lederartikkelen sto det at CNNs undersøkelse om antisemittisme i Europa hadde avdekket at 20 prosent av europeerne aldri hadde hørt om Holocaust. Det var ikke en riktig gjengivelse av undersøkelsen. Det riktige tallet er 1 av 20, altså fem prosent.

VG, 30.11.2018 kl 11.41

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder