TIL NORGE: Det amerikanske hangarskipet Harry S. Truman

TIL NORGE: Det amerikanske hangarskipet Harry S. Truman Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS

Leder

SV på grunn

At det amerikanske hangarskipet Harry S. Truman deltar i den store NATO-øvelsen senere i måneden er positivt for Norges trygghet. SVs frykt for at dette kan provosere Russland er svak sikkerhetspolitisk tenkning.

Et tilbakevendende tema i den norske sikkerhetspolitiske debatten er frykten for russiske reaksjoner. Flere politikere synes å mene at Norge skal sette hensynet til eventuelle russiske verbale utblåsninger foran vårt eget lands behov for trygghet. Sist ute i denne gjengen er SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, som mener det er «uklokt» at det amerikanske hangarskipet Harry S. Truman skal delta på NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge denne høsten. Haltbrekken sier til NRK at dette kan gjøre forholdet til Russland mer spent.

les også

Russerne kommer, og nå vokser NATO-øvelsen i Norge

Haltbrekken og SV viser nok en gang at de har mye å gå på når det gjelder klokskap i sikkerhetspolitikken. At USA velger å sende en hangarskipsgruppe til øvelsen i våre farvann er noe vi og NATO skal glede oss over. Det er et konkret bevis på at den grunnleggende sikkerhetsgarantien i NATO gjelder. Ikke bare i ord og taler, men også i handling.

les også

Nye russiske raketter: Opp til Trump å reagere

Russland har de siste årene rustet kraftig opp. Ikke minst i havområdene i Nord-Atlanteren har russisk militær aktivitet økt kraftig. Nye ubåter og avanserte våpensystemer har gjort at Norge og andre NATO-land står overfor en ny og mer alvorlig militær trussel. Russland har de siste årene utviklet kapasiteter som tyder på at de ønsker å kunne stenge den livsviktige sjøforbindelsen mellom USA og Europa i en krisesituasjon. Lykkes de med det vil ikke amerikanske forsterkninger nå frem ved et militært overfall.

les også

Stoltenberg: Russland må stoppe sine dataangrep

Det skal understrekes at det er lite som tyder på at Russland har til hensikt å angripe noe NATO-land nå eller i overskuelig fremtid. Men sikkerhets- og forsvarspolitikk handler ikke bare om nåsituasjonen. Den må sørge for å opprettholde en militær balanse som bidrar til å avskrekke et angrep. Når Russland ruster opp og øker aktiviteten i nord, så må NATO vise at de svarer.

les også

Sunday Telegraph: Britisk forsvarsminister vil sende flere soldater til Norge

Det er langt farligere å la noen tro at de har at avgjørende militært overtak enn å vise dem det motsatte. NATO-øvelsen, og hangarskipet, viser Russland at vi mener alvor nå vi sier at vi kan forsvare oss. Den er også et soleklart bevis på at USAs sikkerhetsgaranti overfor Norge og andre NATO-land i høyeste grad gjelder. Denne sikkerhetsgarantien er sannsynligvis det viktigste bidraget til fred i Europa i vår levealder. Norske politikere som mener at det er Russland som skal definere hva som er hensiktsmessige tiltak for å sikre frihet og trygghet bør ikke tillegges særlig vekt i debatten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder