USAs president Donald Trump gjør verden til et farligere sted med sin handelspolitikk. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Frihandel og fred

Nye tollmurer skaper en farligere verden. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen snakker Norges sak i Washington, D.C.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Denne uken besøker næringsministeren etter planen USA. Norge jobber hardt for å slippe straffetollen president Donald Trump har lagt på stål og aluminium. EU har, sammen med seks andre av USAs nære samarbeidsland, fått et foreløpig unntak fra tollen frem til 1. juli. Av grunner ingen helt forstår, er ikke Norge med på amerikanernes unntaksliste.

Det er viktig for Norge å havne på denne listen dersom EU og de seks andre landene får et permanent unntak etter 1.juli. Også i denne sammenhengen lider vi under å ikke være med i den europeiske unionen. Norge er ekstra sårbart nettopp fordi det ikke er EU-medlem.

les også

Trump utsetter straffetoll-avgjørelse til 1. juni

Vårt utenforskap innebærer at vi ikke automatisk regnes med når USA foretar slike store sveip nærmest etter innfallsmetoden. Som et lite land i verden er vi avhengige av at det internasjonale regelverket respekteres. Også av stormaktene. Derfor må Norge først og fremst holde fast ved at disse reglene må etterleves, heller enn å inngå tosidige avtaler med enkeltland. Samtidig må våre myndigheter strekke seg langt for å sikre norske interesser både på kort og lang sikt. Det er en vanskelig balansegang.

Ut på tur: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal tale Norges sak når han denne uken besøker Washington, D.C. Foto: Mikalsen, Helge

For USAs del handler straffetollen mest av alt om Kina. Forholdet mellom USA og Kina har lenge vært anstrengt, blant annet på grunn av det amerikanerne ser som et skjevt økonomisk forhold mellom de to landene. USA har ved flere anledninger opp gjennom årene blant annet beskyldt kineserne for å manipulere sin egen valuta. Angrepene på Kina var en viktig del av Donald Trumps valgkampretorikk.

Innføring av straffetoll er i seg selv er et angrep på både prinsippet om frihandel, og på det internasjonale regelverket som legger rammene for handel over landegrensene. Det kan bli farlig. Land som handler med hverandre går som regel ikke til krig mot hverandre. Frihandel og fred henger sammen. Faren med det som nå skjer, er at det ene tar det andre, og at verden havner i en situasjon ingen egentlig ønsker seg.

les også

Den farlige handelskrigen

Norge er en liten brikke i et stort spill. Våre politikere må gjøre det beste ut av situasjonen. Som å tale vår sak overfor amerikanske myndigheter. Og stole på at gode argumenter bærer. Også overfor dagens amerikanske administrasjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder