IKKE FORNØYD: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil endre reglene slike at flere med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en får jobb. Foto: Thomas Andreassen

Leder

Arbeid for alle

Departementene er langt fra å nå regjeringens mål om et inkluderende arbeidsliv. Målet er at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være mennesker med funksjonsnedsettelse eller såkalte hull i CV-en. Nå lover kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland forbedringer.

les også

8 av 10 utviklingshemmede er trygdet: – Jeg ble aldri kalt inn til intervju

Pluss content

Flere av landets departementer har ingen ansatte med funksjonshemning eller mer enn to års opphold i yrkeskarrieren. Ingen av departementene når opp til målsettingen regjeringen har satt. Til NRK karakteriserer Mæland dette som altfor dårlig og iverksetter flere tiltak for å nå målet om fem prosent innen 2021.

Det gamle slagordet om arbeid for alle er fortsatt aktuelt. Det må finnes en plass for alle som kan og vil jobbe. I dag står nesten én av fem i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Årsakene til dette er sammensatte, men det viser seg i praksis at mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en møter hindringer når de søker arbeid. Det kan det gjøres noe med. 

les også

Vi blir færre i arbeidsfør alder

Det finnes mange gode eksempler på private bedrifter som har valgt å satse på medarbeidere som av ulike årsaker har stått utenfor arbeidslivet i lengre perioder. Men det er viktig at staten tar en lederrolle for å skape et inkluderende arbeidsliv. Departementene bør gå foran med et godt eksempel, når det gjelder likelønn, integrering og inkludering. Statsminister Erna Solberg er blant dem som har talt varmt om å tilrettelegge og inkludere personer med hull i CV-en. Dessverre har ikke de gode intensjoner så langt gitt de ønskede resultater. Da er det nødvendig å tenke nytt.

les også

Regjeringen om integrering: Her blinker varsellampene

Fredag sendte Mæland ut flere forslag til forskriftsendringer for ansettelser i statlige virksomheter. Hun sier det skal bli enklere å rekruttere bredere og inkludere flere. Forslagene innebærer blant annet at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en må være blant dem som innkalles til intervju. Det foreslås en moderat kvotering. Det innebærer at en person som har vært ute av arbeidslivet en tid kan ansettes hvis vedkommende er tilnærmet like godt kvalifisert som den med best kvalifikasjoner. Traineeordninger skal også brukes mer offensivt og det skal bli enklere å tilby trainees fast ansettelse. Vi håper og tror at de foreslått tiltakene vil gi jobb til flere som nå sliter med å komme inn i arbeidslivet.

Det er viktig at integreringsdugnaden blir vellykket. Både av hensyn til den enkelte arbeidssøker og med tanke på velferdssamfunnets bærekraft.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder