KRITISK: Matre har tidligere stått frem som spilleavhengig. Nå er han kritisk til den omstridte avtalen mellom Norges Sjakkforbund (NSF) og Kindred Group (KG). Bildet er hentet fra da han gjestet Debatten på NRK. Foto: Trond Solberg

Debatt

Var spilleavhengig: – Samfunnet må beskyttes mot de negative konsekvensene av spill

Det grunnleggende premiss for en sunn, løsningsrettet og hensiktsmessig debatt om pengespill og avhengighet av pengespill, må være at spillerne og samfunnet for øvrig skal beskyttes mot de negative konsekvensene av spill.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

STÅLE RENE MATRE, Daglig leder i Serjensphere AS, advokat og tidligere pengespillavhengig.

Det er feil utgangspunkt når det grunnleggende fokuset for debatten rundt den omstridte avtalen mellom Norges Sjakkforbund (NSF) og Kindred Group (KG), kretser rundt spørsmålet om vi skal ha en enerettsmodell eller en lisensmodell i det norske pengespillmarkedet.

Det grunnleggende premiss for en sunn, løsningsrettet og hensiktsmessig debatt om pengespill og avhengighet av pengespill, må være at spillerne og samfunnet for øvrig skal beskyttes mot de negative konsekvensene av spill.

Uavhengig av modell. Det er den faktiske reguleringen av pengespillene som er det eneste potente virkemiddelet myndighetene har til å komme dette samfunnsproblemet til livs. Dette poenget synes å drukne i kakofonien av støy skapt av forpostfekterne på henholdsvis enerettsmodellens og lisensmodellens barrikader.

les også

Foran stupet sitter Ståle (45) med foten på gasspedalen.

Pluss content

Pengespill står overhodet ikke for noen verdiskapning i norsk økonomi. Tvert imot er pengespill som sådan et stort tapsprosjekt for det norske samfunnet.  Enerettsmodellen av i dag er kontraproduktiv når det gjelder bekjempelse av spillavhengighet. Modellen er i tillegg latterlig dyr. 

Det kostet i 2017, 2,6 milliarder å drifte Norsk Tipping. De tar altså betalt én krone for å overføre to. Dette tilsvarer at banken din skulle tatt nær én million kroner i gebyr for å overføre to millioner kroner til en annen av dine kontoer. Videre omsatte NT samme år for rundt 35 milliarder kroner. Et beløp fritatt merverdiavgift. Omsetning som ellers kunne generert inntil 8,6 milliarder kroner i avgifter til staten.

Det styrende elementet i NT sitt mandat er å bekjempe spilleavhengighet. Et mandat de for tiden løser ved å annonsere aggressivt, tilby aggressive spill som skaper spilleavhengige på løpende bånd, og ved å ha uansvarlig høye innskudds- og omsetningsgrenser. Hørte jeg i det fjerne, fra Hamar kanskje, tonene fra Alf Prøysens «Bakvendtland»?

les også

Sjakkpresidenten: - Naturlig at vi følger anbefalingen om stemmerett

All teknologi og lovgivning for å regulere effektivt er i dag på plass. Det er utelukkende et spørsmål om politisk vilje og gjennomføringskraft til å anvende det tilgjengelige regelapparatet. Vilje og kraft som synes å mangle blant dagens beslutningstakere.

Spillavhengighet er rent faktisk en sykdom man i særdeles stor grad har muligheten til å regulere vekk. Et poeng som også synes underkommunisert i den pågående debatt. Desto viktigere er det at man da bruker de verktøyene man allerede har enkelt tilgjengelig i den lovgivende og utøvende verktøykassen. Her ligger jo i dagen en mulighet til å oppnå faktiske, målbare og utvilsomt samfunnstjenlige resultater. Grip den!

les også

Har hatt falske medlemmer: Statsministeren var innmeldt i Carlsen-klubb

100% av overskuddet til de utenlandske spilleselskapene er friske penger som blir løftet rett ut av norsk økonomi. Penger som enkelt og greit fjernes fra nasjonalregnskapet. Milliardbeløp. År etter år. Poff!

Som takk lar spillindustrien, inkludert Norsk tipping, ligge igjen syke og døde spillere. Familier som er knust. Arbeidsgivere som taper penger på sykemeldinger og turnover. Store tap i banknæringen. Store utgifter i helsevesenet. Og ellers en uoverskuelig haug med tort og svie.

For hver problemspiller er det antatt at det er mellom 10 og 15 pårørende og berørte. Med 122 000 problemspillere i Norge, er et sted mellom 1,2 millioner og 1,8 millioner nordmenn til enhver tid i større eller mindre grad berørt av problemet. Man kommer ikke rundt at dette er et stort og vidtrekkende samfunnsproblem.

les også

Simen Agdestein trekker seg fra NM i protest mot sjakkforbundet

Kindred Group alene henter med stor grad av sannsynlighet ut mer penger av norsk økonomi enn de 10 millionene i året de vil kjøpe NSF sine tjenester for. Legger man til alle de sosiale kostnadene av spilleavhengighet, og kostnadene for tredjeparter, er det egentlig bare et spørsmål om hvilken faktor man skal bruke til å gange opp med, for å få den rette ratioen for tapte kroner i samfunnet for hver krone mottatt hos NSF.

Koster hver krone KG gir til NSF resten av det norske samfunnet to kroner? Koster den oss fem kroner? Koster den oss 10 kroner? Eller koster den oss enda mer? Ren økonomisk ansvarlighet alene tilsier med tyngde at dette er en uforsvarlig avtale for NSF å inngå om de løfter blikket bare litte grann. 

Så kommer det moralske og solidariske aspektet NSF. Hvor godt smaker det å motta disse pengene når dere vet at for eksempel barnekreftavdelingene, skolene og eldretjenesten får budsjettbegrensninger som langt overgår det dere får tilført, fordi KG og andre spilltilbydere har gjort Norges økonomi svakere?

Dere må gjerne stemme for avtalen delegater. Men da skal dere vite at for hver krone dere mottar, taper resten av Norge flere. Om dere vil benytte muligheten til å reflektere over at deler av de pengene dere kanskje velger å motta den 07. juli, er blodpenger, ansvarlig for død, sykdom og fortvilelse hos de spilleavhengige og deres pårørende, ja det overlater jeg til dere.    

Mer om

  1. Sjakk
  2. Pengespill

Flere artikler

  1. Spillavhengighet Norge åpner for å vrake monopolet

  2. Henrik Carlsen: – Magnus har selv smakt på å ha behov for å kutte ut å spille

  3. Lettvint om den norske spilldebatten

  4. Rapport: Norsk Tipping doblet markedsføringen under coronakrisen

  5. NIF-rapport med milliard-alarm om spillmonopolet ryker

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder