SVARER: Arnfinn Nordbø

Debatt

Urent trav med ideologiske kjepphester

I stedet for å samarbeide med private velferdsaktører som ville gitt mer kvalitet til brukerne og redusert samfunnets kostnader, fortsetter både Aps Masud Gharahkhani og Fagforbundets leder Mette Nord på samme dag i VG å ri sine ideologiske kjepphester.

Arnfinn Nordbø, kommunikasjonssjef Norlandia 

Det er trist at Ap legger seg på Rødts linje og mistenkeliggjør private velferdsaktører. Gharahkhani vil i sitt tilsvar ikke svare på spørsmålet i mitt forrige innlegg om hvorfor det skal være greit å drive privat fastlegekontor eller tannlegekontor og generere overskudd, men galt å drive privat barnehage med overskudd. Enhver ikke-offentlig bedrift er nødt til å gå med overskudd, hvis ikke legges den ned. Det vet også Gharahkhani, men han benytter heller anledningen til å framsette en rekke slitte påstander om Norlandia som ikke stemmer. 

Stortingsrepresentanten gir inntrykk av at vi er registrert i skatteparadis eller Luxembourg. Det er feil. De eneste øyene vi er assosiert med er Andøya og Sotra. Vi er 100 prosent norskeid, og skatter til Norge. Lignende påstander har også byråd Inga Marte Torkildsen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommet med mot hele sektorer, men faktisk.no har slått fast at påstandene ikke stemmer.

les også

Enkelttilfeller eller enkle beskyldninger?

Gharahkhani gir også inntrykk av at Norlandias eiere har tatt ut 102 millioner kroner i utbytte. Dette er også feil, noe vi har påpekt ved flere anledninger. Dette var konserninterne transaksjoner – altså intern flytting av midler. Dette er helt legitime disponeringer som alle større virksomheter foretar, også offentlige, og det er unødvendig å mistenkeliggjøre dette.

Perspektivmeldingen viser at Norge står foran enorme utfordringer de nærmeste årene for å sikre kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. I stedet for å mistenkeliggjøre og spre skremmebilder, bør politikerne finne sammen om et omsorgsforlik som kan stå seg uavhengig av skiftende regjeringer. Barnehagesektoren kan være et godt utgangspunkt til inspirasjon for et slikt forlik. 

Selv om Mette Nord i sitt innlegg er negativ til framveksten av private barnehager, kan det virke som hun har skjønt at et mangfold av eiere gir sunn konkurranse og gode resultater som har kommet barn, foreldre og ansatte til gode. Faktisk er det slik at etter å ha lest hennes innlegg kan man lure på hva som egentlig er problemet med dagens miks av offentlige, ideelle og private barnehageaktører. 

For vi ser at foreldre er mer og mer fornøyde med tilbudet, ansatte har gode lønns- og pensjonsvilkår og det er dokumentert at samfunnet sparer milliardbeløp på private barnehager hvert år.  

Vi vil oppfordre både Fagforbundet og Arbeiderpartiet til en pragmatisk og ansvarlig politikk som forvalter norsk økonomi på en måte som gir best mulig kvalitet - og ikke sløse bort milliarder av ideologiske årsaker. 

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder