MOT «HOMOTERAPI»: – Jeg håper et bredt flertall på Stortinget vil sikre en sårbar gruppe mennesker størst mulig frihet til å leve sine liv. Foto: Stormberg

Debatt

Vi må sikre rettighetene til de som oftest ikke blir hørt

Flere europeiske land har allerede vedtatt eller signalisert et forbud mot såkalt konverteringsterapi. Det er ingen grunn til at Norge skal henge etter.

STEINAR OLSEN, gründer

For tolv år siden mottok vi en lang rekke klager etter at et godt voksent homofilt par hadde stilt opp som fotomodeller i en av våre kampanjer. Jeg husker fortsatt det håndskrevne brevet fra en av våre kunder, eller rettere sagt tidligere kunder.

Mannen skrev at han mente det var uhørt å vise bilde av et homofilt par i markedsføring av turklær. Han fortalte at han ble kvalm av oss, og at han etter vårt bildevalg også ble kvalm hver gang han så noe som var kledd i et Stormberg-plagg. Det ble en vekker for oss. Hvordan kan to menn som er glad i hverandre skape så mye engasjement?

Siden 2007 har det skjedd en rekke viktige fremskritt med felles ekteskapslov og mulighet til å inngå homofilt ekteskap i kirken. Denne helgen sa også KRIK (Kristen idrettskontakt) ja til homofile ledere, og med det har nok en religiøs organisasjon endret praksis. Det er viktig signal, siden KRIK jobber med barn og unge.

les også

Homoterapi og andre skadelige samtaleterapier

På tross av stor fremgang på en rekke områder er det fortsatt mange som sliter med å akseptere egen identitet og følelser, og det er en rekke undersøkelser blant skeive som bekrefter at det fortsatt er utfordringer. Levekårsundersøkelsen blant skeive med innvandrerbakgrunn viser at det fortsatt gjenstår mye arbeid for at homofile, lesbiske, transpersoner og andre skeive har like gode liv som andre. At en fjerdedel sliter med psykiske helseplager som følge av seksuell orientering eller at godt over halvparten av har hatt selvmordstanker er nesten ikke til å tro.

Og aller vanskeligst kan det være i samfunn hvor den konservative tolkningen av bibelen fortsatt står sterkt, slik som for denne mannen som sto fram som homofil og mistet verv i menigheten:

«Det kom en bort til meg mens jeg sto og fylte drivstoff på bensinstasjonen i hjembygda og fortalte at de synes det er helt feil måten jeg lever på i forhold til kristendommen, og hadde jeg bare valgt det annerledes, så ville jeg være velkommen tilbake igjen.»

Religiøse samfunn kan ikke og skal ikke tvinges til toleranse. Men de bør ikke ha mulighet til å tvinge unge og sårbare mennesker til behandling for noe som ikke skal behandles. Det viktigste vi gjør som samfunn er å sikre rettighetene til de som oftest ikke blir hørt.

les også

Skeptisk til forbud mot homoterapi: – Tausheten i mitt eget liv har vært kvelende

I Norge skal vi ha stor toleranse for å at folk både tror forskjellig og lever forskjellige liv. Men vi har også et ansvar for å beskytte de som trenger samfunnets hjelp. De som blir tråkket på og sliter med å komme gjennom dagen. De som blir utsatt for et massivt press om å leve opp til de tradisjonelle forventningene fra omgivelsene. Vi vet at praksisen med terapilignende forsøk er skadelig og kan gi store psykologiske utfordringer og traumer. En skeiv seksuell identitet eller skeive følelser er ikke en diagnose som trenger behandling.

Andre uken i desember skal Stortinget behandle et forslag om forbud mot konverteringsterapi, og jeg håper et bredt flertall vil sikre en sårbar gruppe mennesker størst mulig frihet til å leve sine liv. Flere europeiske land har allerede vedtatt eller signalisert lignende forbud, og det er ingen grunn til at Norge skal henge etter.

Vi trenger et mer inkluderende samfunn hvor mangfold er en selvfølge og alle opplever å bli godtatt for den de er.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder