FOTBALL-VOLD: – Tidligere fotballdommer Tom Henning Øvrebø (bildet) påpeker helt riktig at det ikke bare er Norges Fotballforbund som har ansvaret, skriver Jan Bøhler. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Hvordan hindre vold i fotballen?

I fotballen skal barn og unge lære fair play og god oppførsel og lagånd. Når det motsatte skjer er det selvsagt alvorlig og ødeleggende for selve målet med å drive idrett.

JAN BØHLER, Ap-politiker og medlem i hovedstyret i Grorud IL

Det er meget prisverdig at VG har lagd en oversikt over alvorlig fotballvold i hele landet, og vi må ta inn over oss at det er Oslo som topper statistikken. Selv om VG ikke går ned på klubbnivå, vet vi som er aktive i klubbene hvem som har det største problemet – og hvem som har størst ansvar for å sette inn tiltak.

I et innlegg i VG påpeker også tidligere fotballdommer Tom Henning Øvrebø helt riktig at det ikke bare er Norges Fotballforbund som har ansvaret.

FOTBALL-VOLD: – Vi hadde noen hendelser i aldersbestemte lag for noen år siden som skapte bekymring, og førte til at hele lag ble lagt ned. Det gjorde at vi tok grep, skriver Jan Bøhler. Foto: Janne Møller-Hansen

les også

Tom Henning Øvrebø: – Det er dessverre ikke bare NFF som svikter ofrene

I Grorud IL hadde vi noen hendelser i aldersbestemte lag for noen år siden som skapte bekymring, og førte til at hele lag ble lagt ned. Det gjorde at vi tok grep som gjorde at klubben i de senere årene ikke har hatt den typen episoder som VG omtaler. Jeg vil nevne noen gode erfaringer og tiltak som jeg mener kan være viktige for alle som vil forebygge vold og negativ oppførsel i fotball og andre lagidretter:

1. Forbilde-prosjekt. Noen av de unge som spiller fotball og er toneangivende i sitt miljø ble rekruttert til Groruds Forbilde-prosjekt hvor de lærer seg å ta ansvar og stille opp for andre som ledere, trenere, med mer. Det har deltatt ca 30-40 unge i hvert kull, og de har bidratt mye til å utvikle positive holdninger i sine miljøer. Også klubbene Haugerud og Furuset i vårt område har lignende vellykkede prosjekter.

2. Holdningskontrakter. Når de begynner i klubben bør spillere i alle aldre skrive under på en kontrakt hvor de forplikter seg til å stå for verdier som fair play, inkludering av alle, en ren idrett uten dop og rusmidler, respekt for trenere, ledere og dommere, avstandstaken fra mobbing og vold, osv. Kontraktene bør være et levende verktøy som ikke ligger og støver ned, men brukes til klubbutvikling og samtaler med spillere og foreldre når ting likevel skjer.

les også

Oslo Idrettskrets med klar beskjed: Fotballvolden må anmeldes

3. Trener-kvalitet i alle årsklasser. Ofte har ikke klubbene råd til å ha erfarne eller utdannede trenere for aldersbestemte lag. Det fører noen ganger til at enkelte trenere kan bli for personlig engasjerte, og ikke bidrar som de burde til å roe gemyttene i stressede og opphissede situasjoner. I Grorud har vi i de senere årene prioritert midlene våre slik at vi har fått hovedtrenere med idrettsfaglig bakgrunn i alle årsklasser.  Vi har fortsatt mange flinke frivillige trenere og ledere som vi er helt avhengige av, men de får bedre hjelp og veiledning enn før - og kvaliteten og holdningene er blitt bedre i alle ledd.

4. Forebyggende politi-kontakt. Vi har godt samarbeid med politiet ved behov, men jeg mener dette bør utvikles til en mer jevnlig og fast kontakt. Akkurat som politiet har et opplegg for å dra innom skoler, fritidsklubber, med mer på forebyggende besøk, bør de komme innom idrettslagene, uten at noe bestemt har skjedd. Det handler om at barn og unge trenger å ha et naturlig og godt forhold til politiet i sitt nærmiljø - og vite hvor grensene går.

5. Idretten bør anmelde. Jeg er helt enig i det flere har sagt i VGs artikler om at fotballen selvsagt ikke skal være et fristed hvor grov vold ikke anmeldes. Det som er straffbart ellers i samfunnet skal straffes på samme måte samme hvor det skjer. Når volden utøves på en kamp i regi av fotballforbundet og klubbene, bør ikke ansvaret for å anmelde overlates til offeret alene. Det kan føre til trusler og mobbing og urimelig personlig belastning. Det bør isteden bygges opp faste rutiner mellom forbund, krets og klubb for å håndtere mulige anmeldelser.

les også

Stor VG-oversikt: Mer vold og trusler i Oslo-fotballen enn noe annet sted i landet

I Groruddalen og mange andre steder er fotballen den største arenaen på fritida for forebygging og utvikling av gode holdninger og verdier. Dette er den viktigste jobben vi gjør i klubbene, som har langt større betydning enn hvorvidt et lag rykker opp eller ned til den eller den divisjonen.

Derfor bør gode forebyggende tiltak prioriteres høyt og være vel så viktig som de idrettslige prestasjonene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder