SVARER: Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Debatt

Ropstad svarer Lysbakken: – KrF tar ansvar

Lysbakken tar feil. KrF i regjering, gjør det SV aldri klarte. Vi øker barnetrygden, som er et av de viktigste virkemidlene mot barnefattigdom. 

Kjell Ingolf Ropstad, KrF-leder

SV har tydeligvis strategien for høsten klar: Regjeringen er usosial, og KrF har skylda. I sin iver etter å male regjeringen usosial, glemmer Lysbakken, at regjeringen øker barnetrygden, et av de viktigste tiltakene mot barnefattigdom. Noe som Lysbakken selv aldri klarte å få til når SV var i regjering. 

Forskning viser at det å vokse opp i en fattig familie kan påvirke barn negativt, både når det gjelder læring, sosiale ferdigheter og helse. Selv om vi det siste året har fått 40.000 flere arbeidsplasser og ledigheten er lav, er det fortsatt mange fattige barnefamilier, særlig blant aleneforsørgere og innvandrerfamilier. Jeg er stolt av at KrF i regjering har fått gjennomslag i statsbudsjettet for 2020 om å øke barnetrygden med 3600 kroner i året for barn under 6 år. 

les også

Usosiale kutt er Ropstads ansvar

Lysbakken gir en feil fremstilling av et viktig sysselsettingsgrep. Blant Lysbakkens anklager er et forslag om å flytte penger fra stønad til tiltak for å få flere i jobb. I statsbudsjettet for neste år vil vi gi unge mennesker på Arbeidsavklaringspenger (AAP) en tettere oppfølging og mer målrettet innsats for at de ikke skal få et langt liv på trygd, men lykkes med å komme i jobb. Dette gjøres ved at stønadsnivået på AAP for unge under 25 år blir likt som introduksjonsordningen og kvalifiseringsprogrammet.

Vi gjør mer for å få unge inn i arbeid. Sysselsettingsutvalget, der bl.a. forsker ved Frisch-senteret og AP-medlem Knut Røed satt, peker på at AAP-mottakere i aldersgruppen 18-24 år har betydelig høyere inntekt etter skatt enn de som ikke mottar trygd, også hvis vi inkluderer studielån. Deres forslag er det vi følger opp, nemlig lavere minsteytelser for unge på AAP og en bedre oppfølging av denne gruppen. Når vi harmoniserer AAP med andre ordninger kan personer med alvorlige helseproblemer i større grad komme på kvalifiseringsprogrammet, med bedre utsikter til å komme i arbeid. Det burde også Lysbakken være opptatt av.

les også

Hvor norsk er norsk politikk?

Det går godt i Norge. Det skapes nye arbeidsplasser i privat regi i hele landet. Det er avgjørende for å kunne opprettholde et godt velferdsnivå og sikre folk en jobb å gå til. Den største trusselen er SVs næringslivsfiendtlige politikk, med økte skatter og at partiet vil ta Norge ut av EØS. Det er oppskriften på at mennesker vil miste sine jobber og dermed ikke kunne forsørge seg selv og sin familie. Regjeringen kombinerer grep for å få mennesker inn i arbeidslivet med gode vilkår for næringslivet. Det sikrer Norge for fremtiden. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder