NYTT REGJERINGSKVARTAL: – Det har kommet mange konstruktive innspill underveis, men professor Jakobsens polemiske utfall kan ikke sies å være blant dem, skriver statsråd Nikolai Astrup. Foto: Heiko Junge

Debatt

Useriøst om Y-blokken

Det finnes gode argumenter for å bevare Y-blokken, og jeg har forståelse for at saken vekker engasjement blant mange. Stort engasjement forsvarer imidlertid ikke serien av uriktige påstander og unøyaktigheter som serveres av professor Kjetil Ansgar Jakobsen i VG 7. februar.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NIKOLAI ASTRUP, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Terroranslaget 22. juli 2011 har gjort det nødvendig å bygge nytt regjeringskvartal. Det skal bli sikrere enn det vi hadde før bomben gikk av, drepte åtte mennesker og skadet minst 200.

Planleggingen har pågått i mange år, og prinsippene i denne prosessen har vært at det skal bli mer åpent og tilgjengelig, grønnere og tryggere. Det har kommet mange konstruktive innspill underveis, men professor Jakobsens polemiske utfall kan ikke sies å være blant dem. Her er noen av de uriktige påstandene han kommer med:

Det er ikke riktig at det nye regjeringskvartalet skaper et «håndfast skille mellom de som styrer Norge (…), og vi andre, de overvåkede og kontrollerte». Tvert imot: Området blir mer åpent for syklende og gående enn i dag, etter planen også under Høyblokken. Sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper og verdier i et demokratisk samfunn. Tiltak skal integreres i omgivelsene, og det arbeides kontinuerlig med å finne gode og praktiske løsninger.

Nikolai Astrup. Foto: Kristofer Sandberg / Verdens Gang

les også

Kjetil A. Jakobsen: Svedjebruk på Hammersborg

Det er ikke riktig at kvartalet planlegges som en «festning på høyden». Jacobsen tenker kanskje at regjeringskvartalet skal ligge på den nærliggende Hammersborghøyden, eller muligens er det ment i overført betydning? I virkeligheten blir kvartalet mer åpent og grønt, med en ny park, en grønn akse ned mot Torggata bad, og med bygninger som skal være åpne mot byen.

Det er ikke riktig at «Høyblokken knapt vil synes». Høyblokken vil fortsatt være den iøynefallende, sentrale bygningen på Johan Nygaardsvolds plass, omgitt av flotte bygninger fra ulike tidsepoker som nå vil komme mer til sin rett.

Det er ikke riktig at det nye kvartalet innebærer å rive regjeringsanlegget fra Gerhardsenperioden. Høyblokken blir stående som et viktig monument over denne perioden, og kunsten fra Y-blokken blir tatt vare på og integrert i det nye kvartalet.

les også

Rivingstillatelse gitt for Y-blokka

Det er ikke riktig at klimaaspektet alene gjør at Y-blokken ikke ville blitt vedtatt revet i dag. Statsbygg opplyser at vedtatt forslag til reguleringsplan reduserer utslippene med 45-55 prosent sammenliknet med situasjonen før 22. juli 2011.

Det er ikke riktig at Youngstorget ikke lenger kan benyttes til demonstrasjoner og politiske mønstringer.

Det er ikke riktig at det ikke foreligger risikofaglige begrunnelser for å samle departementene og SMK. Tvert imot har Politidirektoratet gjort grundige vurderinger og konkludert med at samling er det tryggeste.

Hadde professoren hatt rett i sine påstander, ville planleggingen selvsagt ha blitt stoppet.

Mer om

  1. Regjeringskvartalet
  2. Byutvikling
  3. 22. juli

Flere artikler

  1. Debatten om Y-blokka: Ta ansvar, gi tid!

  2. Svedjebruk på Hammersborg

  3. Kunstmuseet MoMA ber Erna Solberg bevare Y-blokka

  4. Opposisjonen varsler knallhard budsjettkamp: - Må bruke mer

  5. Sosialdemokratiet er alltid på vakt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder