Leder

Det dreier seg om pensjonen til 200 000

Av VG Leder

BRUDD: Statsråd Torbjørn Røe Isaksen etter pensjonsforhandlingene denne uken. Foto: Trond Solberg

Fordi folk er friskere og lever lenger, er vi blitt enige om at det skal lønne seg å jobbe lenger. Men en etterlevning fra gamle dager gjenstår.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I dag har blant annet ansatte i forsvaret, politi, sykepleiere, renholdere, fengselsbetjenter, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere, fysioterapeuter lavere pensjonsalder enn andre.

Dette kalles særaldersgrenser, og betyr at de kan gå av med pensjon noen år tidligere, for eksempel ved 57, 60 eller 63 år.

Særaldersgrensene er noe av det siste som gjenstår før pensjonsreformen kan sluttføres. Og denne uken møttes partene i arbeidslivet og staten, for å forsøke å komme til enighet om hvordan særaldersgrensene skal innpasses i det nye opptjeningssystemet.

Forsøket havarerte, uten at vi har fått vite hva tilbudet var. Uansett er alle klar over at dette må det gjøres noe med.

Staten sitter med et slags trumfkort her. Da Jens Stoltenbergs regjering innførte såkalt levealdersjustering, innebar det at alle må jobbe lenger for å få like god pensjon som før.

Dette rammer også dem med særaldersgrense. Pensjonen deres blir lavere fordi den fordeles på flere år, uten at de har samme mulighet til å utligne ved å stå lenger i jobb.

Om vi viderefører dagens regelverk, betyr det på sikt svært lave pensjoner for mange. Totalt har rundt 200 000 arbeidstagere særaldersgrense i Norge.

Disse aldersgrensene har vært begrunnet med at det dreier seg om sliteryrker, eller at fysikken rett og slett gjør det vanskelig å fortsette. De fleste av oss kan ikke jobbe som profesjonell ballettdanser eller operasanger til 70-årsalderen.

Både arbeidsgivere og politikere har varslet at de ønsker å fjerne eller heve grensene i flere yrker.

Det er vi enig i. Vi lever stadig lenger og er friskere. Halvparten av dagens politifolk på særaldersgrense går rett over i en ny fulltidsstilling, samtidig som de mottar full alderspensjon. Det er heller ikke helt lett å forstå hvorfor en statlig meteorologikonsulent kan gå av ved 63 mens en barnehageassistent skal jobbe videre.

Vi må sørge for at de som faktisk ikke kan jobbe, får noe å leve av. Samtidig er det ganske klart at en del av disse ordningene ikke trengs lenger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder