UT MOT PR-BRANSJEN IGJEN: – Som partileder har jeg gjort det klart at ingen i partiet kan gå direkte fra et PR-byrå til regjeringsapparatet. Dersom Erna Solberg, Siv Jensen og Jonas Gahr Støre støtter meg i dette, har vi langt på vei løst dette problemet, skriver Sp-lederen. Foto: Trond Solberg

Debatt

Spørsmålet er: PR-lobby eller folkestyre?

De første 11 månedene i fjor brukte regjeringen og staten 687 millioner kroner på kjøp av PR- og organisasjonsrådgivning. Den pengekrana inn i konsulentbransjen fra hardt opparbeide skattepenger, vil jeg skru igjen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, leder i Senterpartiet

De samme PR- og lobbyistbyråene som staten kjøper tjenester av, brukes av kommersielle aktører til å påvirke beslutninger regjeringen og staten tar. Flere politikere har vekslet mellom å arbeide i et PR-byrå og å ha fremtredende posisjoner i regjeringen. På denne måten kan det som én dag var oppdragsgiveren din, neste dag være motparten din som statsråd.

Min etterfølger som landbruks- og matminister, Sylvi Listhaug, fikk det problemet da hun gikk fra First House til regjeringen. Listhaugs First House hadde Rema på kundelisten, og som statsråd fikk hun nettopp ansvaret for matpolitikken. Hvem sine argumenter huskes best og hvilke interesser får størst gjennomslag i en slik situasjon, småbrukeren i Skjåk eller kjedeeieren i Trondheim?

les også

Vedum raste mot bruk av PR-byråer – Sp-ordførere bruker dem selv

På samme måte er det uheldig når Tor Mikkel Waras tidligere kolleger og partnere i First House, Sigbjørn Aanes og Ole Berget, kommuniserer på vegne av en sittende justisminister. Det sier seg selv at de gjennom noe slikt, venneoppdrag eller ei, får et svært tett innsyn i hva som foregår i regjeringen. Innsynet var for øvrig temmelig stort allerede, da de kom til First House fra jobbene som statssekretærer for henholdsvis statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. Den unike innsikten i hva som har skjedd i regjering, og ikke minst hvordan de mest sentrale beslutningstakerne tenker, øker selvsagt deres verdi for dem som ønsker å påvirke regjeringen. At partnerne i First House senere også kan tenkes å bli hentet tilbake i regjering, øker den enda mer.

Vi har sett denne svingdørpraksisen mellom politikk og PR- og lobbyselskaper øke de senere årene. Dette kan vi imidlertid enkelt få en slutt på. Jeg kan ikke nekte noen i Senterpartiet å jobbe i et PR-selskap, men den som gjør det har tatt et valg. Som partileder har jeg gjort det klart at ingen i partiet kan gå direkte fra et PR-byrå til regjeringsapparatet. Dersom Erna Solberg, Siv Jensen og Jonas Gahr Støre støtter meg i dette, har vi langt på vei løst dette problemet.

les også

Sp-lederens generaloppgjør med Sylvi Listhaug og Siv Jensen

Jeg mener det trengs mer bevissthet rundt bruken av PR- og lobbyselskaper, både i staten og i norske kommuner. Under ordførerkonferansen, som ble arrangert av Kommunenes sentralforbund for noen uker siden, oppfordret jeg alle ordførerne til å kutte ut bruken av PR- og lobbyselskaper. Det gjorde jeg fordi jeg vet at kommuner som er styrt av mange ulike partier, har hyret inn slike tjenester. Samtidig har vi i Senterpartiet sendt ut oppfordring til alle våre ordførere om å kutte ut denne pengebruken.

Mange av konsulentkronene fra det offentlige kunne vært brukt på en bedre måte. Jeg møter få lærere eller sykepleiere som føler deres arbeidsplass er overbemannet i dag. Ressursene til politiet og barnevernet rekker i mange tilfeller ikke til. Arbeidshverdagen er mer enn travel nok for både ansatte i barnevernet og NAV. Igjen og igjen repeterer Erna Solberg at folk må tåle omstilling. Kravet er at hver og en av oss må lære oss å bli stadig mer effektive. I en slik situasjon skulle man tro regjeringen ville snu hver eneste stein for å redusere pengebruken på PR- byrå og konsulenter. Men her opplever jeg imidlertid lite engasjement fra regjeringen. I stedet for å kutte ned på denne pengebruken, har regjeringen valgt å legge ned eller bidra til nedlagte skoler, sykehjem og lensmannskontorer.

les også

Sp-lederen vil ikke utestenge advokater med hemmelige kundelister – bare PR-folk

Jeg tviler sterkt på at de økte utgiftene til PR-byråer gir bedre offentlige tjenester. Bruk av PR-byråer er et nullsumspill. Vi blir hverken rikere eller lykkeligere som fellesskap av at ulike byråer betales store summer for å påvirke politikere eller å skaffe plass i media til den enkelte oppdragsgiver. Hvorfor skal en etat som f. eks. Statistisk Sentralbyrå betale store beløp til et PR-byrå for at den godt betalte lederen skal takle en konflikt med sin egen statsråd i Finansdepartementet?

I et folkestyre skal alle ha reell mulighet til å bli hørt. Dersom kontakter til og kompetanse om media og politikere tilfaller de med mest penger, svekkes demokratiet vårt. På samme måte er den norske velferdsstaten avhengig av at folk føler deres skatt brukes på en rettferdig og fornuftig måte. Den økende offentlige pengebruken på, og innflytelsen til PR- og lobbyselskapene, må stanses. Jeg inviterer både Solberg, Jensen og Støre til å bli med meg på å stanse denne utviklingen.

Mer om

  1. First House
  2. Erna Solberg
  3. Senterpartiet (Sp)
  4. Trygve Slagsvold Vedum
  5. PR-bransjen

Flere artikler

  1. Sp-lederens generaloppgjør med Sylvi Listhaug og Siv Jensen

  2. KrF-Ida (27) velkommen som minister tross Vedums PR-kritikk

  3. Siv Jensen langer ut mot Hareide og Raja

  4. Frps strømsjokk

  5. Høyre-Sanner: – Konsulentkutt vil skade viktige prosjekter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder