Eventuelle samarbeidsproblemer mellom Utdanningsetaten og Oslos politiske ledelse er en sak for seg, men det er viktig at man ikke nå går bort fra de prinsippene som har gjort Osloskolen til en suksess. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Leder

Osloskolens suksess

Striden mellom byrådet i Oslo og utdanningsdirektør Astrid Søgnen må ikke skygge for de gode resultatene som er oppnådd i Osloskolen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Politisk strid om skole er ikke noe nytt. Det har alltid vært betydelig politisk engasjement rundt noe av det aller viktigste samfunnet tilbyr befolkningen, nemlig retten til gratis utdanning. Skolen er en av våre aller viktigste institusjoner. Kunnskap og læring er en forutsetning for å kunne delta i arbeidslivet og samfunnet, og for å kunne realisere sitt eget potensial. At politikere engasjerer seg i dette er naturlig og riktig.

les også

Regjeringen vil gi 46 millioner til utvidet kjernetid for toåringer

Det vil alltid være ulike oppfatninger om hva som er det viktigste med skolegang. Skolen er en kompleks institusjon som både skal gi elevene kunnskap og lære dem å være samfunnsborgere. Skolen er en opplæringsanstalt, men også barns viktigste sosiale fellesskap. Hva som skal vektlegges mest av ren kunnskap og sosial utvikling er det ofte politisk strid om, også blant forskere og de som jobber med eller i skolen. Dessverre har den politiske debatten en tendens til å bli særdeles opptatt av detaljer og mikrostyring basert på et ideologisk grunnsyn.

les også

Skolesviket: For mye teori og for lite lek for de minste elevene

Pluss content

Vi mener det er viktig å ha en debatt om skolen som i størst mulig grad baserer seg på fakta og etterprøvbar kunnskap. Og det er nødvendig å minne om at skolens aller viktigste bidrag, både til den enkelte elev og til samfunnet, er at de får den kunnskapen de trenger. Det hjelper ikke om elever sier de trives godt på skolen hvis de ikke kan lese og skrive skikkelig. I en befolkning som blir stadig mer sammensatt, og der elever kan ha ulike forutsetninger med seg hjemmefra, er også skolen et viktig instrument for å utjevne forskjeller. Ulikhet kan fort gå i arv hvis ikke skolen gir flest mulig best mulige forutsetninger for å lykkes.

les også

Oslo-lærere med kraftig kritikk av Utdanningsetaten

Statistisk sentralbyrå publiserte i fjor en rapport om hvordan norske skoler klarer å bidra til å utjevne forskjeller. I rapporten har man regnet ut hva ulike kommuner bidrar med til elever etter å ha tatt høyde for hvilket utgangspunkt de stiller med. Foreldres utdanningsnivå spiller for eksempel tungt inn. Rapporten konkluderer med at Oslo er den kommunen som bidrar med mest til elevene. Det løftes for eksempel frem at Osloskolen bidrar mer til elever med innvandrerbakgrunn og de som kommer fra familier med lav utdanning enn andre kommuner i landet.

les også

Reagerer på forslag om flytting av mobbere: – I beste fall naivt

Enkelte politikere ytrer seg kritisk om den skolemodellen som Astrid Søgnen og hennes etat har utviklet i Oslo. De bør lese SSBs rapport. Osloskolen virker, og modellen bør studeres av andre kommuner. Eventuelle samarbeidsproblemer mellom Utdanningsetaten og Oslos politiske ledelse er en sak for seg, men det er viktig at man ikke nå går bort fra de prinsippene som har gjort Osloskolen til en suksess.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder