AMBULANSETRØBBEL: Helseminister Bent Høie (H) står midt i en opphetet konflikt om luftambulansetjenesten i nord.
AMBULANSETRØBBEL: Helseminister Bent Høie (H) står midt i en opphetet konflikt om luftambulansetjenesten i nord. Foto: Frode Hansen

Flyambulansekaos i nord

MENINGER

Striden om hvem som skal drive luftambulansetjenesten i nord kan nå ramme innbyggerne. Det er ikke akseptabelt.

leder
Publisert:

Det raser en bitter strid om luftambulansetjenesten i Nord-Norge. Selskapet Lufttransport FW, som har hatt oppdraget i snart 30 år, tapte anbudsrunden for det britiskeide selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance. Fra og med 1. juni neste år skal Babcock levere luftambulansetjenester i nord. De ansatte i Lufttransport fortviler, flere av dem frykter at de vil miste jobbe, eller måtte fortsette under dårligere betingelser i det nye selskapet. De får støtte fra flere hold, også fra mange ansatte i Helse Nord.

Konflikten er nå så opphetet at Lufttransport sliter med å levere de tjenestene selskapet er forpliktet til. Noen ansatte slutter, mens andre er sykmeldt. Det siste skjer nå i et oppsiktsvekkende stort omfang. Helseminister Bent Høie (H) er under press for å oppheve anbudsrunden, og trekke tilbake kontrakten med Babcock.

Striden rammer dermed flere enn de som er direkte involvert i selve kampen om oppdraget. Med flygere og annet nøkkelpersonell ute av drift risikerer befolkningen i Nord-Norge at den bokstavelig talt livsviktige luftambulansetjenesten ikke virker slik den skal. Det er alvorlig.

Publikum skal ikke være skadelidende i en kamp om kontrakter og arbeidsvilkår på denne måten. Det er legitimt å kjempe for sine arbeidsplasser og betingelser, men dersom man skyver befolkningen foran seg, så går man over streken. Politiske interessekonflikter må utkjempes innenfor de spillereglene man har for slikt. Så langt kan ikke vi se at det er godtgjort at Babcocks planer for drift av luftambulansene vil gi folk i Nord-Norge noe dårligere tilbud enn de har i dag.

Det som kan diskuteres, er sårbarheten som oppstår når man legger avgjørende deler av infrastrukturen i helsevesenet ut på anbud. I Nord-Norge er flytransport en grunnleggende del av den transportkjeden som er nødvendig for å få pasienter frem til riktig hjelp når det haster. Et hjerteinfarkt i Finnmark er noe annet enn et hjerteinfarkt på Årvoll i Oslo.

Det hjelper ikke med erfarne kirurger, indremedisinere eller akuttmottak på nordnorske sykehus dersom ikke de som trenger hjelp kommer frem i tide. Skal det skje, så må ambulanseflyene være i kontinuerlig beredskap med tilstrekkelig personell. Når det viser seg at denne beredskapen er sårbar i møtet med en strid om anbud, er det noe som ikke virker. Det må ryddes opp i umiddelbart, og det ansvaret ligger hos alle parter i konflikten.

Her kan du lese mer om