MER HELHET, TAKK! – Innimellom skulle jeg ønsket meg en litt mer helhetlig debatt om hva vi skal leve av i Norge, og hvorfor vi gjør det, skriver kronikkforfatteren. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Debatt

Noen små hjertesukk om verdiskaping

Det er en ærlig sak å kjempe mot alle disse næringene, men da må man også være ærlig på at de privilegiene vi har som et styrtrikt land, må vike

TORE O. SANDVIK, fylkesordfører i Trøndelag (Ap)

– Olje og gassnæringen bør avvikles, tross at det er Norges største næring med investeringer på sokkelen for nesten 200 mrd kroner bare i år. Norge produserer 1,8 prosent av verdens petroleum, det er omlag det samme som reservekapasiteten til Saudi Arabia, altså den produksjonen de kan sette igang på to dagers varsel uten ekstra investeringer.

– Havbruksnæringen bør avvikles, tross at verden skriker etter flere proteiner fra havet. Å fø to milliarder flere mennesker med mat produsert på land, vil gi et klimaavtrykk vi ikke makter. Laksen er vekselvarm og flyter og bruker ikke energi på varme eller å kjempe mot tyngdekraften, slik at en kilo for gir ca en kilo fisk. Nesten hele laksen brukes enten til mat eller klimavennlig energiproduksjon. I ei merd er det laks tilsvarende slaktevekten til nesten 3000 okser, og 98 prosent av merden er vann.

les også

Sp-Borten Moe provoserer: – Mer fangst av hval og sel

– Vi er et fornybarland med vannkraft og stadig mer vindkraft. Men om vi skal bruke strømmen vi produserer, blir det ramaskrik om vi skal sette opp master for å transportere den fram til den som skal bruke den. 

– Vi har store mengder bioenergi i skogen, og vi bygger mye i tre (som i realiteten er CO2-lagring), men skogsveiene gror igjen, slik at skogen om 100 år vil råtne på rot og dermed ikke være like klimaeffektiv. 

Å jo, det er ei klimakrise på gang og det er store utfordringer knyttet til lus og rømming fra merdene, det er stadig færre områder med urørt natur og vi har ansvar for artsmangfold. Men om ikke vi med vår fremragende miljøforvaltning og oppegående næringsliv skal høste av det naturen gir oss, hvem skal da gjøre det - og til hvilken pris? 

les også

En liten smak av bananrepublikk

Vi skal ikke leve av petroleum i all framtid, men å avvikle ei lønnsom næring som kan erstattes på to dager av Saudi Arabia, og som gir oss ei teknologiutvikling vi skal bruke i det grønne skiftet, tror jeg er overilt og uansvarlig.

Vi må løse lus og rømming fra laksemerdene, men å ikke ta inn over seg verdens matvareproblem og behovet for produksjon av proteiner i havet, tror jeg er uansvarlig og klimafiendtlig.

Det er en ærlig sak å kjempe mot alle disse næringene, men da må man også være ærlig på at de privilegiene vi har som et styrtrikt land, må vike. Enten det dreier seg om alle ekstrakostnadene vi bærer innen helse, omsorg, utdanning, forskning, samferdsel, pensjon og en spredt bosetting (uten høsting av naturressurser flytter enda flere til byene). Og hvordan skal vi subsidiere elbilene om statens inntekter fra disse næringene skal erstattes av mindre lønnsomme næringer? 

les også

Hold an, Trygve

Norge er en betydelig og forutsigbar leverandør av energi til Europa, og jeg greier ikke å fri meg fra de smilende bildene av president Putin og prins bin Salman på tribunen under fotball VM ifjor. Å overlate en særdeles lønnsom næring og Europas energileveranser til stater som Russland og Saudi Arabia er også geopolitisk et uforutsigbart og risikofylt prosjekt i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

Innimellom skulle jeg ønsket meg en litt mer helhetlig debatt om hva vi skal leve av i Norge, og hvorfor vi gjør det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder