FLYKTNINGER: – Arbeiderpartiets politikk er å prioritere kvoteflyktninger, ikke å stimulere til økt menneskesmugling og flere drukninger i Middelhavet, skriver Aps Gharahkhani og Støre. Foto: Tore Kristiansen

Debatt

Arbeiderpartiets moralske kompass

Arbeiderpartiets innvandringspolitikk er human, solidarisk og rettferdig. Det er vårt moralske kompass, også i krisetid.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MASUD GHARAHKHANI, stortingsrepresentant (Ap)
JONAS GAHR STØRE, leder i Arbeiderpartiet

Diskusjonen om Moria-leiren engasjerer, og det bør den – for situasjonen for så mange av verdens flyktninger er fortvilende. Engasjementet handler også om Arbeiderpartiets sjel.

Våre medlemmer og tillitsvalgte brenner ikke bare for et mer rettferdig Norge, men også for et Norge som bidrar til en mer rettferdig verden. Dette lå til grunn for partiets grundige oppdatering av innvandringspolitikken, som ble vedtatt av et samlet landsmøte i 2019. Politikken har tre pilarer: Langt flere flyktninger skal hjelpes i konfliktenes nærområder, på en langt bedre måte enn før. Færre asylsøkere, flere kvoteflyktninger valgt ut av FN. Det samlede tallet på dem som kommer til Norge, skal ikke overstige det vi klarer å integrere på en god måte.

71 millioner mennesker er for tiden på flukt i verden, tallet er trolig enda høyere. 26 millioner har status som flyktninger, 3,5 millioner er asylsøkere, resten er internt fordrevne. Alle sammen er barn, kvinner og menn i mer eller mindre fortvilte livssituasjoner. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Spørsmålet er hvem disse «noen» skal være.

Når vi har prioritert å hente mennesker som står på FNs lister, er det fordi vi legger til grunn at de trenger hjelpen mest. Vi sitter ikke i Norge og velger fra ulike leire i ulike hjørner av verden, og gir mennesker fra den ene leiren forrang over andre. Vi gripes av TV-bilder fra den ene leiren med mye oppmerksomhet. Men TV-bilder kan ikke diktere hvor behovene er størst.  

Arbeiderpartiets politikk er å prioritere kvoteflyktninger, ikke å stimulere til økt menneskesmugling og flere drukninger i Middelhavet. Det handler om rettferdighet og humanitet. Rettferdighet, fordi kvoteflyktninger har fått avklart sin flyktningstatus av FN, de har ikke økonomiske ressurser til å ta seg til Europa på egenhånd, de venter på tur. Humanitet, fordi drukning er inhumant. De siste tjue årene har 35.000 mennesker mistet livet i Middelhavet på denne måten. Siden flyktningkrisen i 2015/16 har tallet gått kraftig ned. Årsaken er en strengere europeisk asylpraksis. Det er ingenting humant med en politikk som får tallet opp igjen.

I Moria-leiren bor det 20.000 mennesker som ikke er kvoteflyktninger, men potensielle asylsøkere, et flertall fra Afghanistan, det store flertallet unge gutter. Svært mange av dem ville ha fått avslag på en asylsøknad i Norge, fordi de hadde blitt vurdert som uten behov for beskyttelse. Dermed ville de blitt sendt til sine opprinnelige hjemland. Og dit vil de definitivt ikke. På spørsmål fra NRKs Fredrik Solvang om hvorfor de ikke reiser hjem nå, når det er så farlig i Moria, svarte representanten for Leger Uten Grenser at det trolig skyldtes at de hadde det enda verre der de kom fra. Noe som underbygger den utbredte antakelsen om at man ikke skal ta mange ut av Moria-leiren før den raskt fylles opp igjen. Den samme mekanismen ser man ikke i leirene utenfor Europa.

Situasjonen i Hellas roper på en varig løsning for mange, ikke en kortsiktig løsning for få. Vi har flere ganger stilt spørsmål i Stortinget om hvordan regjeringen følger opp. La oss gjenta: Skulle det komme til en løsning der folk tas ut av leirene på en ordnet måte - og der leirene ikke fylles opp igjen dagene etter - vil Arbeiderpartiet støtte at Norge tar sin andel. Det forutsetter ikke at hele EU er med.

Corona-pandemien øker belastningen på alle som bor tett i verdens flyktningleirer, uten mulighet til sosial distanse og hyppig håndvask. Derfor er vår beskjed til regjeringen at den, så raskt det er praktisk mulig, og i samarbeid med FN, får hentet det antallet kvoteflyktninger som er bestemt at skal komme til Norge i år. 750 er allerede klargjort, men står på vent. De må hentes, og det må skje nå.

Hjertet er varmt. Det er derfor vi engasjerer oss. For et mer rettferdig Norge, og en bedre verden. Samtidig er vi et styringsparti. Vi føler et særlig ansvar for å holde hodet kaldt, ikke minst i krisetid, slik at vi finner de beste, helhetlige løsningene for dem som trenger oss mest. Det handler om en vedvarende bevissthet om de nødlidende vi ikke ser. Det handler om retningslinjer og prinsipper for å sikre at vi hjelper de mest sårbare, uavhengig av mediefokus. Det handler om å ha et kompass når det stormer.

Vår gjennomarbeidede og kunnskapsbaserte innvandringspolitikk, vedtatt av et samlet landsmøte, er kompasset vi styrer etter. Det er basert på humanitet, rettferdighet og solidaritet. Det er Arbeiderpartiets moralske kompass.

Les også

Mer om

  1. Arbeiderpartiet (Ap)
  2. Jonas Gahr Støre
  3. Flyktninger
  4. Hellas
  5. Menneskesmugling

Flere artikler

  1. «25 under 25»: Arbeiderpartiets moralske kollaps

  2. Frp om Aps nye flyktningvedtak: – En bløff

  3. En bønn til Jonas Gahr Støre og Masud Gharahkhani

  4. Moria og den gode moral

  5. Ap enige: Vil ta imot 500 flere kvoteflyktninger

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder