Leder

Matsikkerhet

Av Yngve Kvistad

Av VG Leder

Foto: Terje Bendiksby

Det er mindre enn fem måneder siden regjeringen vedtok å avvise Stortingets krav om å gjenopprette et beredskapslager for korn i Norge. «En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid blir ikke sett på som realistisk», het det fra Landbruksdepartementet. Coronasituasjonen viser at det usannsynlige likevel kan skje, og at det kan inntreffe så hurtig at regjeringen ikke rekker å iverksette sine egne beredskapstiltak.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over 17 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Å bygge opp et kornlager det skal være noen vits i, er kostbart. Anslagsvis 200 millioner kroner til innkjøp av korn. Det er også dyrt å drifte. Ca. 50 millioner kroner i året. I tillegg må det bygges nye kornsiloer for å erstatte dem staten har kvittet seg med.

Følgelig må nødvendighet og nyttegrad vurderes opp mot alternativer i ulike krisescenarioer, og hvilken effekt et beredskapslager kan ha sammenlignet med andre måter å bruke tilsvarende ressurser på. Den pågående pandemien har imidlertid avslørt en sårbarhet når det gjelder vår evne til å møte uforutsette hendelser. Trusselbildet er ikke nødvendigvis konflikt, uår eller høye priser.

les også

Kommentar: Hva skjer om vi ikke får mat?

Det er ikke ofte vi er enig med Sp-nestor Per Olaf Lundteigen her på lederplass i VG. Men han vil få rett i sin spådom om at coronaviruset vil endre hvordan vi ser på selvforsyning av mat i Norge. «Det blir et før og etter», sier Lundteigen i et intervju med Nationen.

Vi deler ikke hans grunnsyn på «den uvettige frihandelen» og at det er «den kortsiktige finansøkonomien som har skapt et sårbart samfunn». Vi mener likevel at Lundteigen og andre kritikere har rett i at beredskap ikke kan lene seg på frihandel alene, og at vår egen selvforsyningsgrad når det gjelder egenprodusert mat bør tilbake til 50-prosentmålet.

les også

VG mener: Styrk jordvernet

Fra 2005 til 2013 ble selvforsyningsgraden av dyrkede vekster redusert fra 52 til 46 prosent, ifølge regjeringens egne tall. I 2018 falt den til 45 prosent. Samtidig har Norge bygd ned sitt samlede kornareal fra 3,6 millioner dekar til 2,8 millioner dekar.

I fjor måtte vi importere 61 prosent av matkornet og 52 prosent av kraftfôrråvarene, viser tall fra Landbruksdirektoratet, gjengitt i Klassekampen. Det betyr, ifølge en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi, at i en situasjon hvor importen av kraftfôringredienser stopper opp, kan også halvparten av all norsk kjøttproduksjon rammes.

les også

Det enkleste er det beste nå, så ... la oss velge norsk mat!

Coronasituasjonen har med tydelighet vist at vi ikke kan ta noen ting for gitt når det gjelder vår sikkerhet. Det gjelder i høyeste grad også matsikkerheten. Er det én lærdom vi kan trekke av denne krisen, er det at gårsdagens strategier for beredskap må gis en ny vurdering.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder