HANDLING NÅ: – Regjeringen sleper føttene og mangler tydelig nasjonal strategi. Tiden er knapp, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Corona-viruset: – Tydelig tale og trygg ledelse trengs!

Vi har lyttet til helse- og omsorgsministerens redegjørelse for Stortinget i dag. Vi er ikke beroliget. Norske helsemyndigheter og regjeringen synes kraftig på etterskudd. Effektive tiltak mot spredning av coronaviruset forsinkes. Hvem leder oss nå?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over 152 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

MADS GILBERT, overlege dr.med. spesialist i anestesiologi, Tromsø
SVEN ERIK GISVOLD, spesialist i anestesiologi, professor emeritus, Trondheim
EVEN HOLT, hjertelege, dr.med

Er det Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet eller Helse- og omsorgsdepartementet? Rollefordelingen er uklar. Ulike talspersoner uttaler seg. Budskapet er utydelig og usikkert. Helseministeren har vært fraværende, i likhet med statsministeren. Finansministeren var faktisk den eneste som opptrådte med tydelig autoritet (NRK Dagsrevyen 9.mars) – etter børskrakket: – Liv og helse først og fremst. Situasjonen er alvorlig, sa han mens han så rett i kamera med stort alvor, autoritativ i mørk dress, skjorte og slips. – Situasjonen er alvorlig, gjentok Sanner, troverdig.

«Trygghetsskapende feilmeldinger» er et farlig men velkjent fenomen for alle som har erfaring med krise- og katastrofesituasjoner. Når sentrale helsemyndigheter framstår vaklende og vage, sprer det usikkerhet og lokal håndtering varierer.  Fagfolk blir frustrert. Det er ikke igangsatt omfattende testing, i strid med smitte-ekspertenes klare råd: - Test og du skal finne. Enten tester du og finner tidlig og gjør noe med det – ellers vil likposene hope seg opp, sa WHO-eksperten, prof. Gabriel Leung ved Hong Kong universitet.

les også

Ny corona-studie: Barn smittes lettere enn først antatt

Det nye kunnskapsgrunnlaget vi har fra utbruddet i Folkerepublikken Kina viser at vi kan forvente en høy andel av de som blir syke vil trenge sykehusinnleggelse, hele 15-20 prosent. Av de innlagte vil 5-26 prosent kreve intensivbehandling (ferske studier publisert i JAMA and NEJM). Dette er altså et helt nytt virus for menneskene, ikke bare et nytt influensa-virus som de aller fleste av oss har vært infisert med, har variabel immunitet mot og mange er vaksinert mot. Sesonginfluensa kan vi også raskt lage vaksiner mot. Det er store utbrudd av sesonginfluensa hvert år, men bare promiller av de smitta dør. Fordi det nye corona-viruset (COVID-19) er et helt nytt virus for menneskene, har ingen utviklet immunitet. Dødeligheten er langt høyere enn for sesong-influensa.

De siste dataene viser hvor mange corona-syke i fastlands-Kina som døde av sykdommen: 2,3 prosent av alle syke (1023 av 44 672 bekrefta tilfelle); 14,8 prosent av pasienter over 80 år (208 av 1408); 8,0 prosent av pasienter 70-79 år (312 av 3918); og hele 49 prosent av de som ble kritisk syke (1023 av 2087 pasienter). Dødeligheten synes altså å være langt høyere enn for sesonginfluensa, særlig gjelder dette de som blir kritisk syke hvor dødeligheten i Kina er nær 50 prosent.

Selv rike land med gode helsesystem i Europa, som Norge, har ikke kapasitet til å håndtere pågangen selv om bare en begrenset del av befolkningen blir syke. Kineserne bygget et nytt sykehus på rekordtid. Norge har allerede overfylte sykehus med regelmessig sengebelegg på 100-110 prosent før epidemien treffer oss. Dette skyldes en politisk styrt, uforsvarlig nedbygging av antall (lokal)sykehus og sykehussenger i Norge. OECD anbefaler at sengebelegget ikke skal overskride 85 prosent av tilgjengelige senger for å kunne møte uplanlagte topper – som pandemier. Fagdirektør Lie fra Helsedirektoratet uttalte i går: - Det finnes ingen ledige sykehussenger i Norge. Det ligger alltid pasienter i alle sengene.  

Tilsvarende gjelder antall intensivplasser. Underfinansiering av norske sykehus (helseforetak) er Høies og regjeringens ansvar. Det innhenter oss nå.

Håpet er selvsagt at antall corona-syke blir lavere enn vi kan frykte basert på tall fra Italia og Folkehelsas egne modeller. Da må offensiv, omfattende testing, tidlig karantene og tydelige samfunnsmessige begrensninger av smittespredning iverksettes umiddelbart. Tidligst mulig oppdagelse både av importsmitte og videre samfunnssmitte må prioriteres skal vi unngå en galopperende pandemi. 

les også

Lege om corona-viruset: – No hastar det

Én uoppdaget corona-smittet uten symptomer vil etter fem uker kunne ha smittet 3.000 andre. Fordi vi ikke har immunitet mot corona, betyr det også at kun én eneste smittet vil kunne fortsette smittekjedene. Smittespredningen er ikke lineær, men eksponentiell. Det vil eksplodere. I skrivende stund er 1.800 nye tilfeller bekreftet siste 24 timer i Italia og stadig flere oppdages i Norge. Smittevern må prioriteres!

Vi kan selvsagt håpe på det beste men vi må vi forberede oss på det verste scenariet. Våre italienske kolleger kjemper med ryggen mot veggen og advarer oss: Dette er krig. Forbered dere på det verste. I et norsk scenario med 25 prosent smittede av en befolkning på 5,4 millioner vil altså 1,35 millioner bli syke basert på erfaringstallene fra Kina. Av disse vil ca. 270.000 trenge sykehusinnleggelse og over 30.000 vil kunne dø. I Kina ble også 63 prosent av helsearbeiderne som behandlet de syke i Wuhan selv smittet.

Dette har italienerne forstått: Det er den italienske statsministeren, ikke helsebyråkrater, som informerer befolkningen om de drastiske tiltakene som iverksettes. Hvor er vår statsminister? Helseminister? Hvor er det nasjonale politiske lederskapet?

 • Underdrivelse dreper – fordi vi taper i kampen mot spredning
 • Overdrivelse skremmer – og skaper irrasjonelle handlinger i befolkningen
 • Ærlig realisme med åpenhet og tydelig nasjonalt lederskap, nøkterne men klare budskap er produktivt og mobiliserer befolkningen og vår gjensidige solidaritet
 • Optimisme bygget på kunnskap og ferske internasjonale erfaringer mobiliserer fagmiljøene
 • Arroganse, ansvarsfraskrivelse og manglende selvkritisk refleksjon er kontraproduktivt og splittende

God kriseledelse krever felles situasjonsforståelse. Regjeringen sleper føttene og mangler tydelig nasjonal strategi. Tiden er knapp. Vi trenger tydelig nasjonal ledelse som kan avklare og iverksette, mer enn bare råd om personlig hygiene, som:

 • offensiv testing offensiv, frivillig karantene
 • forbud mot ansamlinger >500-1000 personer
 • stenge skoler og universitet
 • vurdere nasjonal krisetilstand (som Island)
 • skjerpe sykehusenes beredskap, trappe ned planlagt aktivitet
 • beskytte helsepersonell
 • forberede ‘reservestyrke’ av helsepersonell (rask opplæring av helsefagstudenter)
 • mobilisere vår nasjonale og lokale sivile beredskap (DSB) 

Tiden er knapp. Tydelig ledelse trengs.

Les også

 1. Italiensk lege forteller om krigslignende prioritering av viruspasienter

  Sykehus nord i Italia er i en svært presset situasjon, og en lege forteller om harde prioriteringer av hvem som skal…

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Norge
 3. Helsedirektoratet
 4. Beredskap
 5. Bent Høie
 6. Erna Solberg

Flere artikler

 1. Høie om coronavirus: Derfor stenges ikke skoler og barnehager

 2. Smittebølgene

 3. FHI med tre nye scenarioer: Så mange kan bli smittet i Norge

 4. Det ser ikke bra ut for svenskene

 5. Vi må «slå ned», og ikke «bremse» coronaviruset

Fra andre aviser

 1. Debatt: – Bare de sykeste bør testes for korona

  Bergens Tidende
 2. Nå skal hun forske på koronautbruddet i Bergen. Dette sier viruseksperten.

  Bergens Tidende
 3. Virusenes herjinger

  Bergens Tidende
 4. FHI-advarsel: Kan komme ny koronabølge til høsten

  Aftenposten
 5. De siste bølgene av spanskesyken var mer alvorlige enn de første. Kan noe slikt skje med det nye koronaviruset?

  Aftenposten
 6. Norge skal møte nye smittetopper med mer testing og bedre sporing

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder