OMSTRIDT: Antiselvmordskontrakter.

Debatt

Antiselvmordskontraktene: – Uvirksomt og uverdig

Den 21.mai kunne vi lese i VG at eldre beboere på omsorgsboliger i Oslo blir bedt om å signere kontrakter der de lover å ikke ta sitt eget liv. Det er en uvirksom og uverdig praksis som vi kan håpe ikke er beskrivende for kvaliteten på helse- og omsorgstilbudet til eldre.

JØRGEN FLOR, psykolog

Rykter om slike antiselvmordskontrakter i psykisk helsevern har versert over lang tid. På vei ut døren fra en døgnavdeling kan pasienter bli bedt om å love at de ikke skal ta sitt eget liv. Det fremstår ikke som et reelt valg, men som en utpressing. Nå er slike kontrakter avslørt i eldreomsorgen, skriftliggjort og med støtte fra politisk ledelse i Oslo kommune.

Et tilnærmet samlet fagmiljø advarer mot antiselvmordskontrakter og studier viser at det ikke har effekt. Dersom man kunnet forhindret og forebygge selvmord ved å skrive under på et papir ville det neppe være et så stort folkehelseproblem som det er. 

Lege Kaveh Rashidi skriver ironisk at man like gjerne kan be pasienter signere en kontrakt der de lover å ikke få hjerneslag, hjerteinfarkt og kreft. Alle forstår hvor absurd en slik kontrakt ville være i møte med fysiske sykdommer. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes med psykisk helse.

les også

Eldre bedt om å signere på at de ikke skal begå selvmord

Jørgen Flor.

Kampen Omsorg+, drevet av Kirkens Bymisjon, mener praksisen ikke kan være skadelig. Mon tro hvor de har dekning for en slik påstand. Professor Lars Mehlum ved Norsk senter for selvmordsforskning- og forebygging kaller det i stedet falsk trygghet

Kirkens Bymisjon har altså kontraktsfestet at man ikke skal være nedfor, i alle fall ikke så nedfor at man tenker at det ville vært bedre å slippe å leve. Slike formuleringer er det motsatte av å ta mennesker i krise på alvor. I stedet formidler personalet at «dette har vi ikke rom for, dette tåler vi ikke». De erkjenner til og med at kontraktene er verktøy for når helsepersonell er redde for at det går galt og ikke vet hva de skal gjøre. 

Ved å be eldre love å ikke ta livet sitt er man med på å påføre skam for å føle slik. Å «bryte» med selvskading eller et selvmordsforsøk vil kunne øke opplevelsen av avmakt og mer skam over å ikke ha vært en “flink beboer”. 

les også

Reagerer på bruken av antiselvmordskontrakter

Omtrent hver tredje dag tar eldre livet sitt i Norge, og mørketallene fryktes store. Selv når vi tør å snakke om selvmord i den offentlige debatten blir eldre utelatt. Helsepersonell har en tendens til å oppfatte selvmord blant eldre som en mer rasjonell handling enn blant yngre. En slik bagatellisering kan føre til at man blir mindre aktive i behandlingen av eldre selvmordstruede enn yngre, som med innføring av antiselvmordskontrakter. 

Selvmordstanker tas ikke på alvor med skriftlige kontrakter, men ved å skape betydningsfulle menneskemøter og ved å henvise behandlingstrengende eldre til psykisk helsevern. Det er i slike menneskemøter vi kan forebygge selvmord – ikke ved hjelp av skampåførende liksomkontrakter. Man skulle tro Kirkens Bymisjon visste dette. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder