PRISROS: –Fredsprisvinneren i 2019 har vist en sjelden bevissthet om betydningen av fred og vilje og evne til å skape den, skriver Fredrik Heffermehl. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Debatt

Nobel ville ha frydet seg!

Abiy Ahmed viste seg i sin glitrende fredstale som Alfred Nobels mann.

FREDRIK S. HEFFERMEHL, jurist og forfatter

La oss håpe Etiopia og Afrika kan gi slipp på Abiy Ahmed når FN neste gang trenger ny generalsekretær. Fredsprisvinneren i 2019 har vist en sjelden bevissthet om betydningen av fred og vilje og evne til å skape den, med nabolandet Eritrea og i regionen. Han har bredde i sitt program for store moderniseringer av samfunnet, ytringsfrihet, frie valg, demokrati, kvinners rettigheter. Han er oppvekst i fattigdom og vil gjøre noe med den. Oppvokst med to religioner siterte han fra Bibelen. Og fra Koranen, hvor setningen «Menneskeheten er visselig som brødre. Slutt derfor fred med deres brødre» traff direkte to av uttrykkene Nobel brukte i sitt testament, «gjort menneskeheten den største nytte» og «nasjonenes forbrødring».

les også

Fredsprisvinneren: – Jeg har sett brødre slakte sine brødre

Som så ofte før var det også i 2019 prisvinneren, ikke komiteen, som gjorde mest for å fremme Alfred Nobels idé med «prisen for fredsforkjempere». Komiteen bruker Nobels pris som den selv vil og har i årevis tolket ordet «fred» – som ikke finnes i testamentet. Men den føler seg i økende grad presset til å hevde at den holder seg innenfor sitt juridiske mandat. For å forsvare sin helt frie fortolking av fred trakk komitelederen også i år frem noen uttrykk i testamentet.

Men er løsningen av de lokale konfliktene på Afrikas Horn en «nasjonenes forbrødring»? Som jurist vet komiteleder Berit Reiss-Andersen meget vel at det ikke er hennes ideer som teller, men hva Nobel selv la i uttrykket. Hun velger å overse det jeg har påpekt igjen og igjen i bøker og artikler, at Nobels testament gjelder «menneskehetens største nytte». Abiy Ahmed viste seg i sin glitrende fredstale som Nobels mann – hvorfor er det så viktig for Nobelkomiteen å skjule at det var nedrustning i et globalt samarbeid mellom alle nasjoner som var hans spesifikke idé om hvordan man kunne skape fred? Kan det ha noe med vårt NATO-medlemskap å gjøre?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder