TILTALT: Rettssaken mot Frode Berg starter i Moskva i dag. Bildet er fra en tidligere fremstilling i retten.

TILTALT: Rettssaken mot Frode Berg starter i Moskva i dag. Bildet er fra en tidligere fremstilling i retten. Foto: Arthur Bondar

Leder

Rettssaken mot Berg

I dag begynner rettssaken mot den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg. 63-åringen ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva i desember 2017. Saken er delikat fordi Berg selv har erkjent kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva til adresser han skal ha fått oppgitt av kontakter i Norge. Ifølge hans norske forsvarer avviser imidlertid Frode Berg at han hadde noen som helst formening om at dette var ledd i spionasje.

les også

Tiltalen mot Frode Berg er klar

Det er uråd å si hva slags rettssak dette vil bli. Ettersom den involverer russiske sikkerhetsmyndigheter, kan den komme til å bli ført helt eller delvis for lukkede dører. I en åpen rett er det dessuten grunn til å frykte at russerne vil bruke saken i sin egen propaganda mot vesten. Både for å legitimere hva russisk etterretning selv driver på med, men kanskje vel så mye for å demonstrere overlegenhet og fremstille vestlige sikkerhetstjenester i et litt latterlig lys. Å destabilisere motparten på en måte som kan svekke troverdigheten på hjemmebane er i så måte en del av spillet.

les også

Norske myndigheter tause om Frode Bergs sak

I en sak som angivelig omhandler to konkurrerende etterretninger, kan vi neppe forvente å få den hele og fulle sannhet belyst. Det ligger i tjenestens natur at mandatet er å tilsløre heller enn å avsløre. At forhandlingene finner sted i et regime som ikke akkurat er kjent for å respektere individets rettssikkerhet, gjør også noe med utsiktene for en rettferdig rettergang.

Norske myndigheter har forholdt seg tause om sakens innhold, om Frode Bergs egne utsagn og om hva som blir gjort på ulike nivå. Det er en taushet som har fyrt opp nye rykter og påstander. Vi vet lite om hvilken strategi UD eller Bergs angivelige oppdragsgivere følger for å ivareta hans interesser, men vi håper og tror det foregår samtaler på bakrommet via diplomatiske kanaler.

les også

Frode Bergs advokat: – Tydelig at russerne ønsker en rask avklaring

Saken er følsom på flere plan. Ikke bare på grunn av Bergs delvise innrømmelser. Men også fordi Norge har et spesielt bilateralt forhold til vår store nabo i øst, som vi er tjent med å ivareta på en god måte. Vi skal samtidig tydelig markere at vi ikke tolerer Russlands anneksjon av Krim. Derfor støtter vi sanksjonene mot Russland, som EU og NATO står sammen om. 

I lys av dette har russiske myndigheter neppe noen stor interesse av å holde Frode Berg fengslet over tid. Det største poenget er antakelig å få ham dømt i en rettssak hvor FSB også kan få blamert vestlig etterretning. Deretter taler mer for at nordmannen kan bli brukt til å gi Putin noen gratispoenger for velvilje og storsinn. Enten ved at han benådes i forbindelse med 75-årsmarkeringen av frigjøringen av Finnmark, eller overføres til Norge som et ledd i en utveksling.  

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder