Leder

Ansvarlig spillpolitikk

VG støtter Regjeringens nei til utenlandske spillselskap.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) fremholder at hensynet til spillavhengige er viktigst, og at Norsk Tipping ved å beholde sitt monopol opprettholder en avgjørende rolle i finansieringen av kultur, idrett og frivillighet i Norge.

Vi vil gi kulturministeren honnør for å ha valgt ansvarlighet foran hensynet til Malta-baserte gamblingselskaper og deres kjendislag av såkalte spillambassadører.

Som VG har påpekt her på lederplass også tidligere, er pengespill et delikat politikkområde. Statlige begrensninger kan oppfattes som en offentlig inngripen i private disposisjoner. Når vi likevel mener det er riktig med reguleringer av dette feltet, er det fordi det kan redusere følgene av spillavhengighet. Det er bra for den enkelte og for storsamfunnet.

VG-debatt: Advarer mot frislipp i spillpolitikken

Videreføringen av dagens ordning innebærer en innskjerpelse. I forlengelsen av enerettsmodellen ønsker kulturdepartementet å få utredet lovendringer som kan gjøre forbudet mot betalingsformidling mer effektivt. Blant annet vil man se på muligheten for særnorske tiltak mot pengespillreklame i TV-sendinger fra andre EØS-land. Det bør være mulig.

Regelverket for pengespill er ikke harmonisert i EU, enda fenomenet er grenseløst og transporterer med et tastetrykk. Ulovlig annonsering der ett land bombarderes med spillreklame sendt fra et annet land, via TV, radio eller internett, er en overnasjonal utfordring. Men i EU er dette saksfeltet ett av de få der den enkelte medlemsstat selv avgjør sin nasjonale politikk, selv om pengespill faller inn under EØS-avtalens regler om fri flyt av tjenester og fri etableringsrett.

Norsk Tippings monopol på pengespill er et unntak, slik også EUs stater holder seg med særregler på dette feltet. EFTA-domstolen har slått fast at den norske modellen, som slett ikke er uproblematisk, er i tråd med EØS-avtalen fordi den er begrunnet i behovet for å forebygge uønsket spilleatferd og å begrense private aktører som kun er i markedet for å berike seg selv. Så langt har 15 EU-land gått til såkalt IP-blokkering av ulovlige spillsider på nettet.

Les også: Oljefondet har aksjer i bettingselskap

Det norske ansvarlighetsregimet har fungert godt, og er en god rettesnor for pengespillpolitikken. Dette er også i tråd med idrettens og frivillighetens ønsker. Ifølge Lotteritilsynet utgjør det norske markedet for pengespill ca. 10,5 milliarder kr. Av dette antas rundt 1,2 milliarder å gå rett i lommene på utenlandske gamblingbaroner som ikke har lov til å operere i Norge.

Regjeringen varsler at den vil samle alle reguleringer av pengespill og lotteri i en ny lov og gi kulturdepartementet ansvar for hele feltet. Det er en klok beslutning som vil sikre en helhetlig og forutsigbar politikk.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder