KRISE: – Den store nedgangen i avlagte svenneprøver i byggfagene er en alvorlig krise for Norge, og kanskje særlig for Oslo, der nedgangen er størst, skriver Aps Jonas Bals. På bildet: Ap-leder Jonas Gahr Støre (midten), murerlærling Mathias Jensen (20) og nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.
KRISE: – Den store nedgangen i avlagte svenneprøver i byggfagene er en alvorlig krise for Norge, og kanskje særlig for Oslo, der nedgangen er størst, skriver Aps Jonas Bals. På bildet: Ap-leder Jonas Gahr Støre (midten), murerlærling Mathias Jensen (20) og nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad. Foto: Tore Kristiansen VG

Byggfag-krisen krever styring

debatt
Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
MENINGER

Vi må finne løsninger som gjør det mulig å kombinere et felleseuropeisk arbeidsmarked med den norske modellen. Det krever i så fall en vilje og evne til politisk styring. Den styringen tar Arbeiderpartiet.

JONAS BALS, politisk rådgiver i Arbeiderpartiet

Jeg er utdanna maler. Det året jeg begynte i lære, skoleåret 1998-99, ble det avlagt mer enn 250 svenneprøver i malerfaget. De siste årene har det blitt avlagt mindre enn 100. Det er ikke fordi det er blitt behov for færre malere – tvert imot. Vi ser den samme utviklingen innen andre byggfag, som murer og tømrer.

Dette er en alvorlig krise for Norge, og kanskje særlig for Oslo, der nedgangen er størst. På sikt vil det gjøre det vanskelig for oss å løse elementære samfunnsoppgaver, og forsterke et allerede alvorlig problem med fallende sysselsetting blant unge.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor ungdom i Oslo velger som de gjør. De siste årene har byggebransjen her sendt et sterkt signal om at den er mer opptatt av å presse lønns- og arbeidsforhold enn av kvalitet og produktivitet. Selv har jeg fulgt denne utviklingen på nært hold, gjennom besøk på hundrevis av byggeplasser i Oslo-området. Vi er mange som har slåss med nebb og klør mot denne utviklingen, og vi har vunnet mange enkeltslag. Men vi har trolig tapt like mange, og krigen er på ingen måte vunnet.

I VG etterlyser Andreas Halse konkrete forslag fra Arbeiderpartiet. Han skriver helt riktig at utviklingen har gått lengst i Oslo, så la oss begynne der.

Byrådsleder Raymond Johansen har begynt på en enorm snuoperasjon etter nesten 20 års høyrestyre. Inspirert av den såkalte Telemarksmodellen, der det offentlige stiller krav om lærlinger, fagkompetanse, bruk av egne ansatte og nulltoleranse overfor bemanningsbransjens «faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag», fikk hovedstaden nylig sin egen Oslomodell. Den er utformet etter innspill fra bransjeaktører som Oslo Håndverks- og Industriforening og byens byggfagforeninger.

Les også: Skal bygge landet – søkertall stuper

Ti prosent lærlinger

Oslomodellen stiller blant annet krav om ti prosent lærlinger på kommunens prosjekter. Ifølge lederen i Byggmesterforbundet, Åsmund Østvold, har det allerede ført til en mye sterkere etterspørsel etter lærlinger, fordi bedriftene skjønner at de må ta opplæringsansvar for å få oppdrag for kommunen. «Plutselig er det mangel på lærlinger i stedet for på lærlingplasser,» fortalte han meg nylig. «Sånn som det har vært frem til nå har det vært en fordel å drive med innleie og midlertidige ansettelser, ja det har nærmest vært et krav. Nå begynner det endelig å snu. Vi kan stille større krav til lærebedriftene, garantere læreplass til de som har gjennomført skolen, og satse på egne ansatte. Kompetanse i egen bedrift blir en fordel igjen».

På Stortinget har Arbeiderpartiet sammen med SV og Senterpartiet gått inn for at liknende krav skal stilles ved offentlige anbud i statlig regi. I tillegg har Arbeiderpartiet levert 22 forslag for et seriøst og organisert arbeidsliv, og 33 forslag for et yrkesfagløft. Det er ikke plass til å presentere dem her, men de er å finne på partiets hjemmesider.

Men hvorfor skal vi tro at dette nytter, når så mye annet har vist seg å være enkelt å komme unna? Erfaring viser jo at kjeltringer med enkle grep kan forfalske dokumentasjon og kontrakter. Det de til gjengjeld ikke klarer, er å bli godkjent som opplæringsbedrift og holde seg med lærlinger og fagarbeidere.

Å stille strenge krav om lærlinger er derfor et kinderegg i kampen for et arbeidsliv preget av kompetanse og trygghet: Det belønner bedrifter som tar samfunns- og opplæringsansvar; det stenger anbudskonkurransene for useriøse aktører; og det skaper en etterspørsel etter lærlinger og fagarbeidere som kan lære dem opp. Slik vil også utenlandske arbeidskamerater kunne få tilbud om faste ansettelser, og mulighet til å lære seg norsk og ta fagbrev.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Evne til politisk styring

Det siste er avgjørende for å kunne lykkes i å skape et arbeidsliv uten et a-, b- og c-lag. Andreas Halse må gjerne klage på arbeidsinnvandringen, men skisserer ingen løsninger.

Jeg mener vi må finne løsninger som gjør det mulig å kombinere et felleseuropeisk arbeidsmarked med den norske modellen. Det krever i så fall en vilje og evne til politisk styring.

I Oslo har den evnen og viljen manglet frem til nå. Byen har hatt en lærlingklausul, men den har vært sovende. Da Oslo Bygningsarbeiderforening gjorde en opptelling på Undervisningsbyggs tolv byggeprosjekter for tre år siden, fant de stusselige seks lærlinger til sammen.

Det ene, store unntaket er Haugenstua skole, som var et såkalt «Vardeprosjekt», med klare krav og god oppfølging. Over 20 prosent av timeverkene der ble utført av lærlinger, og det ble avlagt svenneprøver i tømrer-, mur- og steinleggerfaget. I tillegg hadde plassen to utvekslingslærlinger fra EU. Da jeg besøkte prosjektet i fjor var det flere lærlinger der enn det var på alle de andre byggeplassene til Undervisningsbygg sammenlagt et par år tidligere!

Det offentlige og andre store byggherrer har et ansvar for å få konkurransen til å handle om det den burde handle om, nemlig produktivitet, kvalitet og seriøsitet. Når markedskonkurransen forfaller til lavlønnskonkurranse og sosial dumping trengs det strukturerende tiltak og politisk styring.

Den styringen tar Arbeiderpartiet – i Oslo og i Norge.

Denne artikkelen handler om