bilde

Foto: ,

Leder

Godt innhold, dårlig stil fra Listhaug

Integreringsminister Sylvi Listhaug kommer med tøffe, men
nødvendige forslag til innstramminger i flyktning - og asylpolitikken.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Med anslag på mulige 100.000 nye asylsøkere neste år er det åpenbart at noe må gjøres, både med regelverk og saksbehandlingsrutiner. Vi må ha en politikk på dette området som er bærekraftig, og som samtidig har bred oppslutning i befolkningen.

Spørsmålene er: Hvor mange flyktninger kan Norge klare å ta i mot på skikkelig vis? Hvordan kan vi sørge for at omverden forstår at bare de som er forfulgt, får opphold, slik at de som ikke har beskyttelsesbehov, ikke kommer hit? Hvordan kan vi stille tydelige krav til dem som får opphold her, samtidig som vi må sørge for at de føler seg velkommen, og ønsker å ta del i det norske samfunnet?

Sylvi Listhaug legger fram plan for innstramminger i asylpolitikken Foto: Terje Bringedal ,

Vi mener det er fornuftig å skjerpe kravene til oppholdstid og evne til å forsørge seg selv og familiemedlemmer før nykommere får familiegjenforening og permanent oppholdstillatelse. Det er også rimelig å stille krav om beståtte prøver i norsk og samfunnsfag. Begge deler er avgjørende viktig for å få til en vellykket integrering.

Norge har i dag en romsligere definisjon av flyktningbegrepet enn det mange andre europeiske land har. En endring av dette, i tråd med folkerettens definisjoner, er et fornuftig grep. Dette får ikke i seg selv betydning for hvor mange som får bli i Norge, men det betyr noe i forhold til ytelser og andre rettigheter. En slik endring er i tråd med ønsket om å spisse asylpolitikken inn mot de som har reelle beskyttelsesbehov.

Les: Her er Listhaugs innstrammingsforslag

Ap og Høyre har alltid stått sammen om en ansvarlig, human og rettferdig asylpolitikk. I høst har vi også sett hvordan Senterpartiet har spilt en viktig rolle for å få til et bredt forlik i Stortinget om disse spørsmålene. Småpartier med spinkel oppslutning bør ikke få avgjørende innflytelse i den videre utformingen av asylpolitikken. Vi håper at Ap er sitt ansvar bevisst, og ser på kjernen i politikken, ikke hvem som fremmer den.

Les kommentaren: Høyre og Ap sammen i alvoret

Vi må skille mellom ordbruk og innhold. Ingen andre enn ytterfløyene i norsk politikk er tjent med en enda mer polarisert debatt. Listhaugs ordbruk om at asylsøkere ikke skal bli båret inn i Norge på gullstol finner vi usmakelig. Det er ingenting som minner om gullstol i bildene vi har sett av flyktninger på flukt fra krigens redsler.

Vi må bevare vår medmenneskelighet, og samtidig bevare bærekraften i vårt velferdssamfunn. Dette vil kreve mye av oss alle. Som borgere må vi forvente av våre politikere at de evner å finne frem til samlende og gode løsninger. Vi tror Listhaugs forslag kan være et godt utgangspunkt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder