Foto: Tegning: Roar Hagen VG

Leder

VG mener: Gravlegg kontantstøtten

Kontantstøtten er i spill.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL
Kontantstøtten er den mest feilslåtte velferdsordningen som noen gang har vært innført her til lands.

Etter at Venstre for to år siden varslet at partiet ville avvikle ordningen, har også Høyre og Fremskrittspartiet tatt til orde for å endre innretningen på en måte som i praksis betyr at den vil fases ut.

Av partiene på Stortinget er det dermed bare KrF og Sp som fortsatt forsvarer kontantstøtten.

Riktignok kan Ap finne på å holde fast ved ordningen, i en eller annen form, bare for å gjøre kur til de gamle sentrumskameratene. Det er tross alt bare ett år til neste valg.

Men vi vil tro at motstanden mot dette kontraproduktive påfunnet som Bondevik-regjeringen i sin tid kom opp med, dypest sett er så stor i Ap at de denne gang er voksne nok til å legge det vekk for godt.

VG-kommentar: Smart av Frp å la Sandberg lede programarbeidet

Helt siden kontantstøtten så dagens lys i 1998 har vi argumentert mot den her på lederplass i VG. Støtten er en økonomisk ytelse som gis til foreldre med barn mellom ett og to år som ikke, eller bare delvis, benytter barnehage med statlig driftstilskudd. I perioden 1999-2012 omfattet den også toåringer.

Vi har hele tiden ment at den motarbeider altfor mange andre mål i samfunnsutviklingen, noe også OECD har påtalt. I en rapport om integrering ble det anbefalt avskaffet. Årsaken er at kontantstøtten bidrar til dårligere integrering av innvandrere. En av tre av dem som bruker ordningen har innvandrerbakgrunn.

Hanne Skartveit kommenterer: «Kontantstøtten for fall? Endelig!» (VG+)

Enhver står selvfølgelig fritt til å avgjøre hvordan familielivet organiseres. Men vi kan ikke med vår beste vilje fatte hvorfor staten skal betale folk for ikke å benytte seg av en offentlig tjeneste. Massiv barnehageutbygging har ført Norge til verdenstoppen når det gjelder kvinners yrkesdeltagelse. Norsk økonomi hviler på den høye deltagelsen i arbeidslivet, derfor er det uheldig at staten premierer folk for å holde seg hjemme.

Høyres forslag om å gjøre kontantstøtten til en kommunal ytelse er en dårlig idé. Det er i og for seg et poeng at myndighetene med dette gjør støtten geografisk betinget. Man må bo innenfor kommunens grenser for å kunne motta ytelsen. Dette vil redusere muligheten til trygdeeksport.

VG mener: «Kontant nei»

I kommuner med god barnehagedekning vil en lokal kontantstøtte med dette dø av seg selv. I konkurranse med andre formål, mange lovpålagte, vil kommunens frie midler heller bli brukt til skoler, sykehjem og infrastruktur. I kommuner med dårligere dekning, derimot, er vi redd kontantstøtten kan bli en beleilig unnskyldning for ikke å bygge barnehager. Det vil være rimeligere å sende en sjekk på 6000 kroner til hver småbarnsfamilie enn å etablere nye barnehageplasser.

Kontantstøtten er den mest feilslåtte velferdsordningen som noen gang har vært innført her til lands. Nå er den utprøvd, og kan avvikles.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder