FAKTA PÅ BORDET: Statsråd Solveig Horne (FrP) ønsker å vite mer om sammenhengen mellom vold mot barn og innvandrerbakgrunn. Foto: Jon Eeg , NTB scanpix

Leder

Frykten for tallene

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Opplever innvandrerbarn mer vold enn andre, er spørsmålet Aftenposten har stilt etter at de i helgen brakte tall som kan tyde på det. Nesten alle som er dømt for vold mot barn i hovedstaden har innvandrerbakgrunn. Men hvorfor nesten ni av ti dømte har bakgrunn fra Asia eller Afrika, er ikke ekspertene enige om. Vi mangler statistikk på området. Aftenposten måtte selv gjøre jobben med å hente inn tallene, som altså viser at av de 89 som er dømt for vold mot barn i Oslo de siste tre årene, har 82 innvandrerbakgrunn.

Hvordan det er for resten av landet vet vi ikke. En spørreundersøkelse fra NOVA fra 2007 kobler minoritetsbakgrunn til økt risiko for vold fra foreldre. Barneminister Solveig Horne (FrP) vil ha mer forskning på området, og ønsker samtidig at vi skal lage statistikk basert på etnisk bakgrunn. Hun får støtte av Hadia Tajik (Ap), som sier hun vil ha fakta på bordet.

Dette er forslag vi er helt enig i. I Norge er det forbudt å slå barn, men vi har stadig flere innbyggere med røtter i land hvor vold ses på som en del av barneoppdragelsen. Om noen barn får juling, og det mye mer enn andre barn, må vi vite det. Det er slik vi finner de beste politiske løsningene på problemet.

Det statsråden har bedt om, forventer vi at hun får hjelp til av Statistisk sentralbyrå. Tidligere i år fikk byrået kritikk for å ikke lage kriminalstatistikk om innvandrere som FrP ba om. Men grunnen var ikke motvilje, ifølge SSBs administrerende direktør Christine Meyer. Hun viste til at ressursene på fagfeltet alt er bundet opp i 2016, blant annet til å jobbe med en ekstrabestilling på statistikk over overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Om det ikke allerede er en del av statistikken, regner vi med at etnisitet nå blir en del av denne analysen.

– Nesten alle jeg kjenner fikk juling hjemme, har Abid Raja (V) fortalt om oppveksten. Han mener frykt for å sverte innvandrergrupper har gitt en tendens til å neglisjere at vold også er et kulturelt fenomen. Slik svikter vi de mest sårbare blant oss. Vi må vite mest mulig om hvor brutaliteten er mest utbredt for å endre på ukulturen. Det er bare noen tiår siden vold også var en del av norsk barneoppdragelse. Mange foreldre mente straff måtte til for å disiplinere barn. De tok grundig feil, og vi ønsker oss naturligvis ikke tilbake til denne tiden. For i dag vet vi at det å slå barn ikke fører noe godt med seg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder