ETTER KUPPFORSØKET: - Dagens situasjon liknar litt på den me såg i Tyrkia på 90-talet. No er landet meir tilbake i ein normalsituasjon, skriv Morten Myksvoll. Foto: Harald Henden VG

Debatt

Tyrkia tilbake til normalsituasjonen

Me må ofre fortida ein tanke for å analysere det som no skjer i Tyrkia. Landets politiske historie er nemlig svært brokete. Det einaste som er sikkert er at landet ville hatt svært vondt av eit vellukka kupp.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

MORTEN MYKSVOLL, redaktør tyrkiskpolitikk.no

Etter kuppforsøket har den urovekkande utviklinga i Tyrkia igjen blitt satt på dagsorden. Demokratiet vart redda på kuppnatta, men det er gode grunnar til å vere uroa over kvar landet er på veg.

Morten Myksvoll.

Slike analysar bør derimot ikkje ta som utgangspunkt at alt var betre før.

Demokratiet sit djupt

For å analysere hendingane som skjer no, må me i det minste ofre fortida ein tanke. Dette gjeld spesielt når me vurderer Tyrkia si demokratiske utvikling. Og berre for å ha slått det fast: Tyrkia har nokre alvorlege institusjonelle svakheiter, og demokratiet står langt frå så sterkt som det burde.

Men dei mange markeringane, frå både posisjon og opposisjon, etter det mislykka kuppet 15. juli er derimot eit teikn på at demokratiet sit djupt i ryggmarka til folket. Sjølv dei sterkaste Erdogan-kritikarane ønskja ikkje eit kupp for landet sitt.

Tyrkia vart i mange år omtalt som eit demokratisk mirakel, som ein slags mønsterstat som viste at det var mogleg med eit velfungerande demokrati i eit land der muslimar var i fleirtal.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Autoritært

Det burde ikkje overraske nokon at det faktisk er mogleg å kombinere islam og demokrati, men ein bør vere forsiktig med å framheve kor demokratisk Tyrkia har vore. Deira politiske historie er nemlig svært brokete. Me skal ikkje langt tilbake for å finne nokre gode døme på det.

Kuppet i 1997 er det mest openberre. Då sendte militæret eit memorandum til regjeringa, som åtvara mot retninga landet var på veg i. Den demokratisk valgte regjeringa vart trua med våpen, og dei bøya av. Tyrkias første regjering leia av ein islamist var historie. Ein kan meine kva ein vil om islamistar, men særlig demokratisk var avsetjinga altså ikkje.

Les også: Erdogans utrenskning

I 1998 vart ordføraren i Istanbul, ein no velkjent figur, dømt til fengsel for å ha lest eit dikt offentleg. Erdogan vart frådømt vervet som ordførar, han vart dømt til ti månedar i fengsel, og han vart nekta å halde politiske verv.

Dette gjorde at han ikkje kunne bli statsminister før i 2003, nær eit år etter at AKP faktisk vant parlamentsvalet. Same år som fengslinga, i 1998, stengde høgsterett ned partiet han var med i. Ikkje særlig demokratisk, altså.

Det var heller ikkje lett å vere opposisjonell i 90-talets Tyrkia, verken for religiøse, sosialistar, eller for kurdarar. Skreiv du om situasjonen til kurdarane kunne ein bli fengsla for separatisme, etter anti-terrorlova. Kritiserte ein sekularismen eller militæret si politiske rolle risikerte ein òg fengsel. Sjølv oversetjingar av Noam Chomsky si bøker vart dekka av denne lova. Det finst nokre parallellar til dagens anti-terrorlov, for å seie det slik.

Det er her verdt å ha med seg at mykje av legitimiteten og heimelgrunnlaget for slike arrestasjonar kjem frå tidlegare kuppgeneralar sine lovverk. Grunnlovene dei har innført har stort sett innskrenka politiske rettigheiter og stengt ned eksisterande politiske parti.

Oppgjeret som skjer i etterkant av dette kuppforsøket, der titals tusen mister jobbane sine, er foreløpig lite samanlikna med tidlegare prosessar, frå militæret si side. Etter kuppet i 1980 vart 650.000 arrestert og 1,7 millionar vart svartelista av staten.

Liknande situasjon

Erdogan sitt parti, AKP, har blitt trua med stenging frå høgsterett to gonger, i 2002 og i 2008. I 2007 trua militæret med å avsette regjeringa, viss Abdullah Gül vart valgt som president. Sistnevnte trussel, som ikkje vart realisert då Gül vart president, førte til at AKP (og Gülen-røyrsla) kunne ta eit oppgjer med militæret si makt over det politiske systemet.

Dei første åra etter at Erdogan sitt parti hadde vunne regjeringsmakt var dominert av ei genuin forbetring av dei demokratiske vilkåra i Tyrkia. Dette hadde mykje med den høgst levande EU-prosessen som pågjekk. AKP må ha vore det mest EU-ivrige partiet Tyrkia har sett på lang, lang tid.

Dessverre har utviklinga gått motsatt veg dei seinare åra. Snuoperasjonen byrja ikkje lenge etter at EU-sporet kjølna. Haldninga deira kan best oppsummerast slik: Viss EU ikkje vil ha Tyrkia som medlem, kvifor skal Tyrkia innføre alle desse reformane?

Dagens situasjon liknar litt på den me såg i Tyrkia på 90-talet. Perioden mellom AKP vant makta i 2002 og fram til omlag 2010 kan best skildrast som eit positivt unntak i Tyrkia sin historie. No er landet meir tilbake i ein normalsituasjon. Om det blir verre er umogleg å seie no. Det kan snu òg.

Det einaste som er sikkert er at landet ville hatt svært vondt av eit vellukka kupp.

Les også

 1. Tyrkia stiller ultimatum overfor EU

  Tyrkia vil si opp flyktningavtalen med EU, dersom ikke tyrkiske borgere får reise fritt i unionen innen oktober, ifølge…
 2. Jagland møter Erdogan: – Mye fakta som ikke kommer frem i Norge

  Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, skal møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan onsdag.
 3. Tyrkiske myndigheter gravlegger soldater på «forrædernes gravplass»

  Soldatene som sto bak det mislykkede kuppforsøket i juli skal gravlegges uten mulighet for å hvile i fred, sier…
 4. Slik bruker Erdogan kuppforsøket til sin fordel

  Knappe to uker etter kuppforsøket i Tyrkia er titusener i akademia, militæret og rettsvesenet arrestert eller…
 5. Tyskerne flokker seg rundt «mamma» Merkel

  BERLIN (VG) Etter et år med flyktningkriser og en sommer preget av flere angrep, er Merkel mer populær enn på lenge.
 6. Erdogan fortsetter utrenskingen etter kuppforsøket

  Tyrkias president stenger 131 medier og avskjediger 149 generaler og admiraler.
 7. Erdogan og Putin: Nå blir de venner igjen

  ISTANBUL (VG) Tyrkia-president Erdogans første utenlandsreise etter kuppforsøket mot ham, blir til Russland.
 8. Hybridkrig i Guds navn

  Ukraina har siden Maidan-opprøret i 2014 langt på vei kuttet sine politiske og økonomiske bånd til Russland.
 9. Erdogan strammer grepet: Journalister står på ny arrestasjonsliste

  ISTANBUL (VG) Noen dager etter kuppet kom en liste på 73 etterlyste journalister. Nå er 42 nye navn lagt til på listen.
 10. Amnesty i Tyrkia: – Torturen er skremmende

  ISTANBUL (VG) Amnesty International hevder bruk av grov vold og seksuelle overgrep er begått mot soldater under avhør…
 11. Tyrkia: Gülen er farligere enn Osama bin Laden

  ISTANBUL (VG) Tyrkias EU-minister bruker sterke ord for å beskrive hvor farlig landets hovedfiende Fethullah Gülen er.
 12. Erdogan: – Prøvde å få tak i E-sjef, kom ikke gjennom

  ISTANBUL (VG) Tyrkia-president Erdogan sier han under kuppforsøket prøvde å ringe til sjefen for etterertningspolitiet…
 13. Tyrkia: Nå kommer tilståelsene

  ISTANBUL (VG) I en sak ledsaget av et bilde der han fremstår blodig og forslått, innrømmer en av hærens toppoffiserer at…
 14. Tyrkia opphever menneskerettigheter under unntakstilstanden

  ISTANBUL (VG) Tyrkia har midlertidig opphevet sitt ansvar etter den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter.
 15. Erdogans utrenskning

  ISTANBUL (VG) «Operasjon slegge» var navnet på det forrige kuppforsøket mot Erdogans styre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder