Er det mulig å elske Norge og Koranen samtidig?: Mange frykter at islam endrer Norge

Det er mange som frykter at islam skal endre Norge. Spørsmålet er heller hvordan Norge kan endre islam.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Norsk lov må gjelde for alle nordmenn. Og religion er en privatsak. Hvis vi er enige om dette, kan islam finne sin naturlige plass i Norge. Da kan vi diskutere om homofili er synd eller ikke, om unge mennesker kan ha sex før ekteskapet, og om kvinner kan kle seg som de vil.

Slike diskusjoner har vi hatt lenge i Norge. Kristenkonservative krefter har alltid ment at å leve ut homofil kjærlighet er synd, at sex hører ekteskapet til, og at kvinner bør kle seg tekkelig. Disse kreftene har vært på vikende front i flere tiår.

Dødsstraff for homofili

I dag opplever de færreste nordmenn at kristenkonservative stemmer hemmer deres livsførsel eller livskvalitet. Disse kristne har tapt i de aller fleste miljøer. Og godt er det.

Diskusjonene om slike spørsmål har vært håndterbare. De har handlet om verdier og synet på hva som er god moral – ikke om liv og død. Da er det annerledes med konservative og bokstavtro muslimer – også her i Norge.

Det er ikke lenge siden Islamsk Råd ikke klarte å svare på om det bør være dødsstraff for homofili. I enkelte land styrt etter islams lover praktiseres dødsstraff for homofil praksis, og for utroskap – og for sex utenfor ekteskapet. Et overveldende flertall muslimske ledere forsvarer at dette må være loven, også selv om de personlig er mot dødsstraff.

Les kommentaren: Dødbringdende ideologier

Gudegitte lover

Islams største utfordring i et moderne, vestlig samfunn er at mange muslimer regner religionen som lovgiver. De mener at islams hellige bok Koranen er selve åpenbaringen, og at det som står der bokstavelig talt skal styre menneskenes liv. Med andre ord – at de religiøse lovene er gudegitte og uforanderlige, og står over lover gitt av mennesker.

Et slikt syn på lover og regler er uforenelig med demokratiet. Den som skal være fullverdig samfunnsborger i et land som Norge, må akseptere at lover blir til i demokratiske prosesser. Og at enkeltmenneskets rettigheter står over religiøse læresetninger.

Forfatter og lege Mohammed Usman Rana har skrevet boken "Norsk islam" Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Forfatter og lege Muhammad Usman Rana slutter opp om disse grunnleggende prinsippene i sin bok «Norsk islam». Hvordan elske Norge og Koranen samtidig, spør han.

Bønn for Amerika

Rana er opprinnelig fra Tønsberg, er gift og har en sønn. Boken hans er en troende manns oppgjør med muslimske nordmenn – og med det norske samfunnet. Han mener både muslimene selv, og storsamfunnet, har redusert muslimer til å være bare det, og ikke noe annet. Kontrasten er USA, der han har hentet mye inspirasjon. Her har muslimer ofte mange flere identiteter, både i egne og andres øyne.

Og ikke minst – de er først og fremst amerikanere. Rana beskriver sin egen overraskelse da han deltok i bønnen i en amerikansk moske, og de ba for USA. Noe lignende har han ikke opplevd i moskeer i Norge. Her ber de ofte for landene der de har røttene sine, ikke for Norge. Muslimske nordmenn lever her fysisk, men ikke mentalt. Det ønsker Rana en slutt på.

Han beskriver også sin egen vei. I utgangspunktet mente han, i likhet med det store flertallet muslimer, at islam ikke bare er religion, men også politikk og ideologi. Slik tenkte han da jeg traff ham første gang, for mange år siden. I dag hyller Rana den sekulære staten, der individets rettigheter sikrer både ytringsfrihet, religionsfrihet og menneskets mulighet til å velge sine egne livsveier. Han mener at det må være mulig å være en konservativ muslim, og samtidig være tilhenger av en liberal rettsstat.

Likestilling som kjerneverdi

Folk må styre sin egen moral, i følge Rana. Han tror ikke lenger at alle må ha den samme personlige moralen. Samtidig kan ingen være i tvil om hans eget ståsted. Han er mot sex før ekteskapet. Han er for at kvinner dekker seg til, og han er mot homofilt samliv. Men han aksepterer ekteskapsloven som tillater homofile og lesbiske å gifte seg. Og han mener at norsk islam må ha respekt for homofile muslimer.

Rana argumenterer hardt for at kvinner er likestilt med menn i islam. Det er jeg ikke enig i. Det er på dette feltet det er størst sprik mellom islam og norske verdier. Likestilling er en kjerneverdi i vårt samfunn. Rana går ikke inn i spørsmål som at kvinner og menn, i følge islam, har ulike roller i familien. Og han glir forbi det faktum at kjønnsrollene kan skape en sosial kontroll som tidvis knekker unge mennesker. Skal Rana lykkes med det han kaller norsk islam, må likestilling få en annen og større plass.

Vestens eneste høyere islamske utdanningsinstitusjon, Zaytuna College i California, USA, har stått helt sentralt i hans liv. Lærestedet er i følge Rana en viktig drivkraft for å vestliggjøre islam.

Det kan hende det kunne vært nyttig med et tilsvarende lærested i Norge. Særlig fordi islam nå er en del av vårt samfunn. Islam i Norge har tidvis en umoderne og usympatisk klesdrakt. Vi vil alle være tjent med en modernisering og demokratisering.

Likhet for loven

Et intellektuelt opplyst utgangspunkt vil gjøre verdidebattene enklere. Det så vi med diskusjonene internt i kristendommen. Nå er det muslimene selv som må ta debattene i sine miljøer. Der liberale muslimer kan stå mot verdikonservative muslimer som Rana. En Rana som forfekter de samme standpunktene som mange norske kristenkonservative gjør når det gjelder spørsmål som sex før ekteskapet og homofilt samliv.

Dette er debatter vi er vant til, og kan kjenne oss igjen i. Det gjør ingenting om vi står langt fra hverandre, bare vi er enige om rammene: At alle er like for loven. Og at lovene er gitt av mennesker.

Les kommentaren: Gudegitte eller menneskeskapte lover

Hør denne ukens Giæver og Joffen

Og Skartveits nye pocast med LO-leder Gerd Kristiansen

Følge VGs kommentaravdeling på Facebook

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder