STRAMMER TIL: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs forslag om asylinnstramming behandles i Stortinget i begynnelsen av juni. Foto: Fredrik Solstad VG

Leder

Stortinget bør vedta Listhaugs innstramming

Alle barn som flykter alene til Norge må få varig opphold i landet, mener en rekke organisasjoner som i går demonstrerte utenfor Stortinget. Politikerne fikk overlevert 17 000 protestunderskrifter som oppfordrer politikerne til å avvise regjeringens forslag om å gi flere enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold frem til de fyller 18 år.

Av de 40 innstrammingsforslagene til innvandringsminister Sylvi Listhaug, er dette et av de få de blåblå må jobbe for å få flertall for i Stortinget. Både Krf, Venstre og Ap kritiserer forslaget som altså åpner for at flere asylsøkere kan sendes hjem når de blir myndige om situasjonen i hjemlandet tilsier det. Å åpne for å gi permanent opphold først etter fylte 18 år, mener kritikerne svekker integreringen og rammer de aller svakeste. Og det tjener selvsagt ikke barn å leve på vent i Norge, i frykt for å bli sendt hjem.

Bakgrunn: Dette er dagens asylsituasjon

Likevel mener VG at de folkevalgte bør vedta lovendringen. Poenget er at mange av barna ikke bør dra hit, de bør bli værende hos foreldre og familie i hjemlandet. Men når unge nærmest garanteres varig opphold i Norge om de først klarer å komme seg til grensen, fungerer dette som en sterk motivasjon for å dra. Familier betaler menneskesmuglere for å frakte sønnene – for det overveiende flertallet er unge menn – den farefulle veien gjennom Europa. Flyktninger dør på veien, også barn.

Les også: Her er Listhaugs innstrammingsforslag

Forslaget til innstramming handler selvsagt også om å få kontroll med antallet som kommer hit, og som ikke trenger beskyttelse. I 2015 kom det over 5000 mindreårige til Norge. Dette er en svært ressurskrevende gruppe. Samtidig er det ikke nødvendigvis bedre for barn å vokse opp i en norsk barneverninstitusjon uten foreldre, enn å bli boende med familien i hjemlandet. Mange av barna betaler en høy pris for det som er ment å bli et bedre liv i Norge, gjerne med sterke forventinger om å lykkes og bidra til familiens ve og vel. Forskningen viser at barna sliter med psykiske plager lenge etter at de er ankommet.

De unge skal naturligvis ha en redelig og god behandling når de først er kommet hit. Og målet med innstrammingen er selvsagt ikke å påføre barn enda flere traumer. Målet er å oppfordre færre til å legge ut på flukt. Og vi vet at når gevinsten ved å dra hit minskes, da kommer det færre. Det kan også være til barnas beste.

Få mer debatt-stoff: Følg VG Meninger på Facebook

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder