MÅ STYRKES: – De som leter etter våre svakheter og vurderer press avskrekkes ikke av planer på papir eller nye statiske hovedkvarter, skriver generalløytnant Robert Mood. Bildet viser norske soldater fra Telemark bataljon som marsjerte gjennom gatene i Riga som en del av fjorårets nasjonaldagfeiring i Latvia. Foto:Rune Thomas Ege,VG

Debatt

Kronikk: Bør vi satse på Forsvaret?

Et forsvar som ikke er kontinuerlig tilstede og ikke klarer å reagere meget raskt, bidrar til ustabilitet og usikkerhet. Det
er fornuftig bruk av fellesskapets ressurser å øke forsvarsbudsjettene til to prosent av brutto nasjonalprodukt.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

ROBERT MOOD, generalløytnant

Konflikt og krig er en realitet i Europa og på Europas dørstokk. Vi er i en situasjon som truer våre verdier og vår frihet til å forme våre samfunn som vi vil gjennom demokratiske prosesser. Militær maktanvendelse som tidløs realitet var farlig å avskrive. Dette angår også Norge, som ikke befinner seg i sentrum for begivenhetene, men som kan bli dradd inn og samtidig forventes å bidra mer til de allierte som føler seg truet.

Usikkerhet

Robert Mood. Foto:Frode Hansen,VG

Et forsvar som ikke er kontinuerlig tilstede og ikke klarer å reagere meget raskt, bidrar til ustabilitet og usikkerhet både hjemme, i våre nærområder og i fellesskapet.

Tilstedeværelse handler om baser, og om å seile, fly, og øve så ofte og så mye at vi tydelig forteller at dette er vårt område. Forutsigbart og trygt uten å provosere, avskrekkende mot press og aggresjon. Ved manglende kontinuerlig tilstedeværelse vil tilførsel av militære enheter eskalere situasjonen og bli tolket som provokasjon. Reaksjon handler om å kunne samle, forflytte og utgruppere militære styrker på kort varsel. Et tydelig signal om «hit, men ikke lenger», og samtidig beroligende for landsdelen eller landet som er truet.

Land-, sjø-, luft-, og spesialstyrker holder høy kvalitet og vi er dyktige på etterretning. Vi har kompetente og dyktige medarbeidere og vi rekrutterer godt. Vinnerkulturen i de skarpeste avdelingene våre handler om at de smiler bredest når de har løst vanskelige oppdrag uten å løsne så mye som et skudd! De kan også være dødelig effektive når det er nødvendig. Forsvaret er imidlertid ikke tilstede som det burde, mange avdelinger trenger uker og måneder på å bli klar, vi har store problemer med utholdenheten og vi har meget begrenset evne til å løse krevende oppdrag ute og hjemme samtidig.

Sjøforsvaret, som har en av alliansens minste mariner ift havområdene som skal dekkes med myndighetsutøvelse og suverinitetshevdelse, mangler mannskap og reservedeler for å være tilstede som de kunne og burde. Vi har kjøpt fem moderne fregatter som er tilstede på havet langt under halvparten av den tiden de faktisk kunne, fordi Sjøforsvaret ikke får penger til bemanning, støttevirksomhet og reservedeler.

Vil kreve milliarder

Luftforsvaret, vår viktigste reaksjonsevne, har store utfordringer med gamle fly, innfasing av nye jagerfly og ny basestruktur. Prosjekter som krever store summer til investering og drift i årene som kommer. Så store at de som fremhever at Norge øker sine bevilgninger til Forsvaret, paradoksalt nok vil ha sine ord i behold i mange år fremover, selv om resten av Forsvaret må bygges videre ned som konsekvens.

Det er også en optimistisk uttalelse at hvis vi samler hele den norske Hæren kunne vi – i et klassisk scenario – maksimalt forsvare en bydel i Oslo. Det er dessuten bare mulig så lenge Hæren er hjemme uten viktige elementer på oppdrag i utlandet, hvis vi aksepterer at nesten alle avdelingene i Nord forlater landsdelen, hvis vi har fly å flytte avdelingene med og hvis de ikke blir angrepet eller sabotert på veien nedover.

Heimevernet er tilstede over hele landet, men de øver og trener for lite og er for lett utrustet.

Dette representerer selvsagt ikke en fullstendig tilstandsrapport fra en forsvarssektor som er blitt veldig god til å bortforklare svakheter og heller fremheve det positive. Det er imidlertid godt nok til å hevde at det er kosteffektivt og viktig å rette opp svakhetene. Det vil i seg selv kreve milliarder.

Forsikringspremie

De som leter etter våre svakheter og vurderer press avskrekkes ikke av planer på papir eller nye statiske hovedkvarter. De avskrekkes av å se og oppleve kontinuerlig tilstedeværelse av fly fartøyer og avdelinger, jevnlige nasjonale og multinasjonale deployeringsøvelser, og kontinuerlig fornyelse. Også her er det behov for milliardbeløp i årene som kommer.

Jens Stoltenberg har helt rett i at det er fornuftig bruk av felleskapets ressurser å øke forsvarsbudsjettene til to prosent av brutto nasjonalprodukt. Det er en rimelig forsikringspremie. Oppfordringen bør imidlertid følges opp raskt for både å korrigere eksisterende svakheter, og å sette oss i stand til ta større ansvar som del av fellesskapet.

Dette angår faktisk deg og meg, våre barn og våre barnebarn. Vi har en jobb å gjøre hvis vi vil sikre fremtidige generasjoner muligheten til å forme Norges fremtid på trygt selvstendig grunnlag.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder