Foto:Tegning: ROAR HAGEN,VG

Leder

VG mener: Iran-avtalen et veikart

Det gjenstår en del uavklarte forbehold før overenskomsten også i praksis fremstår så historisk som både Obama og resten av verden ønsker seg.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Påskeavtalen i Lausanne om Irans atomprogram ble fordømt av høyresiden i Jerusalem, haukene i Washington og konservative kommentatorer omtrent før innholdet i overenskomsten var kjent. Den republikanske senator Mark Kirk satte an tonen med å si at «Neville Chamberlain fikk en bedre avtale med Adolf Hitler.» Det illustrerer hvilket politisk klima rammeavtalen skal videreutvikles innenfor.

En helhetlig atomavtale som innebærer at Iran bygger ned sin kapasitet til å anrike uran og åpner de kjernefysiske anleggene for uavhengig inspeksjon, skal legges frem 30. juni. Forutsatt at Iran overholder sine forpliktelser og de vestlige sanksjonene mot landet da kan trappes ned, vil avtalen være et betydelig bidrag til en fredeligere utvikling i regionen.

NEW YORK TIMES: Iran og Obama-doktrinen (video)

Avtalen er i og for seg historisk, slik president Barack Obama uttrykte det da de såkalte P5+1-landene og Iran i påsken kom til enighet om sentrale nøkkelpunkt. Men det gjenstår en del uavklarte forbehold før overenskomsten også i praksis fremstår så historisk som både Obama og resten av verden ønsker seg. Lausanne-avtalen er først og fremst et veikart som peker frem mot dette.

Vi vil anta at presidentens ordvalg har noe med det innsalg han er nødt til å gjøre på hjemmebane. Ikke minst overfor den republikansk-kontrollerte Kongressen som allerede har truet med å trekke USAs støtte om republikanerne skulle vinne det amerikanske presidentvalget neste år.

En annen usikkerhetsfaktor er maktforholdene i Iran. President Rouhani forhandler etter alt å dømme med mandat fra ayatolla Khamenei, landets åndelige overhode. Men Khamenei skal være fysisk svekket på grunn av alvorlig prostatakreft. Dersom han erstattes av en ayatolla som ser det mer hensiktsmessig å opprettholde fiendebildet av USA og vesten, kan man frykte at en avtale ikke vil bli etterlevd likevel.

Norge har bidratt med ca. 12 millioner kr. til verifiseringen av den midlertidige handlingsplanen som ble fremforhandlet i 2013. Vi deler utenriksminister Børge Brendes syn på at videreutviklingen av denne planen er et viktig skritt på veien mot et atomprogram som kun skal brukes til fredelige formål. Vi mener også, i likhet med Brende (H), at Norge må gi sin fulle støtte til de videre bestrebelsene på å komme frem til en endelig avtale.

Vi kan forstå at israelske myndigheter, som mer enn noen vet hva truslene fra Iran innebærer, forholder seg skeptisk avventende til forhandlingene. Vi mener likevel at forhandlinger er eneste farbare vei. Alternativet er dramatisk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder