PÅ OFFENSIVEN: Russlands president Vladimir Putin angrep vestlige land på sin pressekonferanse torsdag.

PÅ OFFENSIVEN: Russlands president Vladimir Putin angrep vestlige land på sin pressekonferanse torsdag. Foto: AP,

Leder

Putins bedrag

Putin kan ikke flykte fra ansvaret, verken for den utenrikspolitiske - eller den økonomiske krise.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Russlands president VladimirPutin angrep på sin pressekonferanse torsdag vestlige land for å opptre truende overfor Russland. Han mener Russland bare vil bare løse konflikten i Ukraina raskest mulig og gjenopprette «politisk enhet». Problemet er i følge Putin NATOs utvidelser østover som han sammenlignet med å bygge en ny Berlinmur i Europa. Også den økonomiske krisen i Russland skyldes «utenforliggende forhold», og egentlig er det ikke engang snakk om en krise.

Dette er Putins bedrag. Han fremstiller Russland som et offer for vestlig aggresjon, mens han selv har flyttet grenser i Europa. Det er Russlands annektering av Krim og militære innblanding i Øst-Ukraina som har utløst vestlige reaksjoner, inkludert økonomiske sanksjoner. Russland har i Putins tid gjort seg ekstremt avhengig av høy oljepris og brukt pengene uten å spare. Rubelen stuper i verdi og kapitalen flykter utenlands. Putin kan ikke flykte fra ansvaret, verken for den utenrikspolitiske - eller den økonomiske krise.

Lederne i øst og vest snakker ikke lenger sammen. De snakker til hverandre, eller de snakker forbi hverandre. I 2014 har forholdet blitt dramatisk forverret og ved dette årsskiftet er det bare nedslående å ta pulsen på forholdet. Det finnes bare dårlige nyheter og det er ikke tegn til bedring.

Ved å opptre aggressivt i Ukraina og slynge anklager mot vestlige land oppnår Putin å fremstå som sterk og handlekraftig i Russland. Grunnmuren i Putins statsbyggingsprosjekt er en sterk nasjonalisme og så langt har det lønnet seg på hjemmebane. Godt hjulpet av et effektivt propagandaapparat i Kreml scorer han høyt i meningsmålingene. Hans fortellinger om et omringet Russland som må forsvare seg mot ondsinnede vestlige intriger går hjem i brede lag. I Putins verden er vesten svak mens Russland har reist seg etter Sovjetunionens fall.

Putin har forregnet seg. På grunn av hans politikk er de vestlige lands samarbeid blitt betydelig styrket det siste året, både i EU og NATO. Samtidig er Russlands økonomiske sårbarhet og internasjonale isolasjon blitt mye tydeligere.

Det var kanskje naivt på 1990-tallet å tro at Russland skulle utvikle seg til å bli et liberalt demokrati og at vi skulle få ett Europa, fra Atlanterhavet til Uralfjellene, preget av tillit og samarbeid. Ingen forutså for ett år siden hvor hurtig øst-vest forholdet skulle gå i stykker. Det kan repareres, men det avhenger av at Putin endrer kurs.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder