Leder

Breivik og forskerne

Av VG Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over fem år gammel

Øystein Sørensen, som blant annet har skrevet bok om totalitære ideologiere som fascisme, nazisme, kommunisme og islamisme, skal nok klare å håndtere Breiviks gutteromsideologi. ARKIVFOTO: MAGNAR KIRKNES

Terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik har sendt brev til en rekke norske forskere og invitert dem til samtaler i fengselet, slik at de kan forske på hans ideologi. Han er tilsynelatende åpen om sine motiver: Han ønsker at fascister og nazister skal tas mer på alvor i samfunnet, noe som i følge han selv vil redusere voldsbruken. Han stiller imidlertid en rekke krav for å stille opp, blant annet at forskerne skal skrive under på en «erklæring om ikke-propaganda» før de møter ham. Noe som i praksis skal legge begrensninger på ord og uttrykk som kan brukes om ham, og hvilke temaer som kan tas opp. Flere profilerte forskere, som Lars Gule fra Høyskolen i Oslo, Øystein Sørensen fra Universitetet i Oslo og Tore Bjørgo ved Politihøyskolen har allerede sagt seg interessert, og er i dialog med Breivik og fengselet om rammene for slike eventuelle samtaler.

De motiver Breivik ikke oppgir, men som er rimelig åpenbare, er hans stadige behov for oppmerksomhet. Anders Behring Breivik er antagelig den mest fordringsfulle fangen i noe norsk fengsel, og vet å holde på interessen ved stadig å stille nye, tidvis absurde krav til soningsforhold og privilegier. Få ting ville passe han bedre enn å få sitte og dosere som en ideolog foran et panel av forskere om sitt ekstreme verdenssyn.

Vi mener likevel at slike samtaler kan være av stor verdi, både for samfunnet nå, og for ettertiden. Nevnte forskere er et meget kompetent team med dyp innsikt i og kunnskap om ekstrem ideologi og politisk og religiøst motivert vold, fra ytterste høyre til ytterste venstre. De vil selvfølgelig ikke la seg dupere av Breiviks nedlastbare gutteromsideologi. Men Breivik representerte også en ny form for hjemmeavlet selvradikalisering via internett, som samfunnet foreløpig vet for lite om. I rettssaken druknet dette aspektet dessverre i konflikten om drapsmannens tilregnelighet. Vi mener derfor at det er riktig å gi disse forskerne tilgang til Breivik, i pakt med samfunnsforskningens normale forutsetninger og metoder. Som selvfølgelig ikke kan dikteres av forskningsobjektet selv.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder