TRYKKER PENGER: Mario Draghi, sjef i den Europeiske Sentralbank. Foto:Daniel Roland,Afp

Leder

Draghi og Norge

Med enda lavere utlånsrenter i Norge, er det en stor fare for at særlig husholdningene tar opp for høy gjeld og skaper en boligboble som på sikt kan sprekke med et smell.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Den Europeiske Sentralbanken igangsetter som ventet et storstilt oppkjøp av statsobligasjoner i Europa. Sentralbanksjef Mario Draghi ga i går detaljene om det som er kjent som «kvantitative lettelser». Når alle andre muligheter for å få opp inflasjon og veksttakt i økonomien er brukt, renten er satt i null, er dette et av de siste verktøyene en sentralbank kan bruke. I praksis betyr dette at sentralbanken i Europa trykker penger og kjøper obligasjoner som private banker og institusjoner sitter med.

Idéen er å sette mer penger i omløp for å skape større vekst i Europa. Dette skal skje gjennom at de lange rentene faller fordi den Europeiske Sentralbanken øker etterspørselen av disse papirene, og at bankene tilføres penger sentralbanken håper de vil låne ut fordi bankene alternativt må betale sentralbanken penger for å plassere dem der (renten på slike innskudd er negativ). Planen er at økte utlån til husholdninger og bedrifter i Europa skal øke forbruk og investeringer, som i sin tur får flere i arbeid og setter i gang en positiv vekstspiral.

Den amerikanske sentralbanken har kjørt et slikt stimulitiltak de siste årene, og har inntil nå fått en positiv effekt av det gjennom økt vekst i amerikansk økonomi. Mange er kritiske til slik pengetrykking fordi de mener det bare er å skyve problemer foran seg, og at man vil møte en kraftig inflasjon lenger ut i tid. Trolig har likevel ikke Europa noe valg. Aktive grep må gjøres for at ikke europeisk økonomi skal synke ned i enda større problemer.

Tiltaket setter også press på Norge, vår sentralbank og regjering. Selv etter de siste rentekuttene, er vi fortsatt anderledeslandet med en styringsrente på 1,25 prosent og gode statsfinanser. Økt interesse for norske kroner kan styrke kronekursen i en situasjon der norske eksportbedrifter og norsk økonomi nå trenger en svekket krone i og med at oljeindustriens bidrag til vekst i norsk økonomi svekkes kraftig. Også Norges Bank kan etter dette tvinges til å sette norsk rente nær null i løpet av det neste året.

Med enda lavere utlånsrenter i Norge, er det en stor fare for at særlig husholdningene tar opp for høy gjeld og skaper en boligboble som på sikt kan sprekke med et smell. Regjeringen gjør klokt i allerede nå å forberede tiltak for å motvirke en slik utvikling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder