KUTTER KIRURGER: Helseminister Bent Høie vurderer å overføre kirurgisk kapasitet fra akuttmottakene for å styrke planlagte operasjoner.

KUTTER KIRURGER: Helseminister Bent Høie vurderer å overføre kirurgisk kapasitet fra akuttmottakene for å styrke planlagte operasjoner. Foto:Roger Neumann,VG

Leder

VG mener: Høies helsereform

Ny plan kan gi færre akutt-mottak ved lokalsykehusene

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Før valget mente Bent Høie (H) det var «et sjansespill å dra på norske akuttmottak» på grunn av bemanningssituasjonen, og forlangte en redegjørelse fra statsminister Stoltenberg (Ap) på Stortinget. Nå vil han «vurdere akuttmottak uten kirurger» ved enkelte sykehus. Hvis det er det han virkelig ønsker, er han inne på en vanskelig, men nødvendig debatt.

Det er imidlertid aldri godt å vite hva Bent Høie egentlig mener. Som helseminister har han gjort det til en egen øvelse å si noe annet enn det han sa som helsepolitisk talsmann i opposisjon. Når statsråd Høie ifølge NTB vil se på kutt ved noen akuttmottak, velger vi likevel å tro det er det han nå tenker, og at angrepet på daværende helseminister Støre (Ap) våren 2013 bare var politisk spillfekteri.

En helhetlig og uforbeholden gjennomgang av struktur og hva de enkelte sykehus skal drive med, er overmoden. Forbedringspotensialet er betydelig. Men først og fremst må en effektivisering føre til at folk flest får bedre hjelp når de virkelig trenger det – uansett hvor sykehusene og de ulike funksjoner blir lokalisert.

Kampen for lokalsykehusene har vår forståelse. Det handler om trygghet. Folk skal vite at dersom de blir alvorlig syke, eller kommer ut for noe, skal fellesskapet være beredt og rustet til å hjelpe. En innbygger på Nordmøre eller i Nordreisa har samme rett på behandling som innbyggere på Nordstrand. Men nye tider krever nye tanker. Det er ikke sikkert at gårsdagens løsninger skal sementeres for fremtiden.

Jevnt over har vi et godt utbygd helsevesen i Norge, noe som blant annet skyldes desentraliserte tilbud. Men sykehusstrukturen er i likhet med kommunekartet tegnet i en tid da infrastruktur, kommunikasjoner og den medisinske situasjon var en annen. Høies høyttenking om akuttmottak uten kirurger lyder dramatisk, men behøver ikke være det. Dagens døgnbemannede akuttmottak med kirurger, anestesi og indremedisinere er en uhyre kostbar beredskap, det er nå så, men organiseringen hindrer også full utnyttelse av kirurgisk kapasitet. Dersom noen av disse beredskapsressursene overføres til planlagte operasjoner vil dette kunne frigjøre kapasitet til tidligere kreftinngrep, for eksempel.

Allerede er det slik at alvorlige akutt-tilfeller som regel fraktes direkte til de spesialiserte regionsykehusene. Det skjer i hele landet, døgnet rundt. Da er det et spørsmål om hvor hensiktsmessig det er å bruke helsekroner på opprettholde en tilsvarende beredskap ved alle lokalsykehus.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder