Vart du skræmt no?

Så lenge helsemyndighetene beskjeftiger seg med å regulere utseende på snusbokser og å kjøre på med stadig sterkere virkemidler i skrekkfilmene sine, tror vi dessverre ikke at de vil nå frem til de 13 prosentene som ikke har sluttet å røyke.
  • VG Leder

Helsedirektoratet har startet en ny skremselspropaganda mot røyking. Kampanjen er rettet mot røykere mellom 40 og 65 år, altså den sta gruppen av røykere som har vokst opp med en tiltagende informasjon om skadevirkninger av røyking, men som har fortsatt å røyke, på tross av de mange hindringer som er lagt i veien og det stadig sterkere stigmaet som følger med. Men om de ikke er blitt forferdet nok av bilder av ødelagte bronkier og skadede flimmerhår tidligere, skal de nå skremmes på plass av blodhosting og lungemos i direktoratets nye horrorfilm.

Det er liten tvil om at den harde skremselslinjen helsemyndighetene har lagt seg på i sitt antirøykearbeid har båret frukter over tid. Godt hjulpet av internasjonale trender har man de siste førti årene redusert både den aktive og den passive røykingen betraktelig. I 1973 røyket 42 prosent av befolkningen daglig. I dag er det rundt 13 prosent. Dette tallet har imidlertid holdt seg konstant de siste årene. Få ting lykkes like godt som suksess, så myndighetene ser ingen annen løsning på problemet enn den de har brukt hele veien: De øker volumet på propagandaen.

Det er imidlertid andre måter å redusere den skadelige tobakksrøykingen på, som kan virke mer hensiktsmessig å anvende nettopp mot denne standhaftige gruppen, som helt sikkert har fått med seg røykingens skadevirkninger, men som like fullt har problemer med å slutte. Ved å gi opp sin ideologiske motstand mot erstatningspreparater som snus og e-sigaretter og heller stimulere til at dette brukes i stedet for tobakksrøyking, er vi sikre på at man kunne oppnå nye resultater. I stedet har myndighetene ved Helsedepartementet aktivt jobbet for å holde alternativ kunnskap til den rådende på armlengdes avstand, slik artikler i VG den siste tiden har avslørt.

Så lenge helsemyndighetene beskjeftiger seg med å regulere utseende på snusbokser og å kjøre på med stadig sterkere virkemidler i skrekkfilmene sine, tror vi dessverre ikke at de vil nå frem til de 13 prosentene. Det er på tide å anerkjenne at man har oppnådd gode resultater på denne måten frem til nå, og at for å gå det siste stykket må man prøve andre virkemidler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder