Kommentar

VG mener: Tryggere veier verdt pengene

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

ULYKKESSOMMER: Det er på sommeren det er størst fare for trafikkulykker. Dårlige veier har noe av skylden. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Les også: Eldrebølgen ruller over veiene

Vi er inne i den farligste perioden på norske veier. Et godt stykke inn i fellesferien har vi hatt flere trafikkulykker med tragisk utfall. Og så langt i år har 81 personer mistet livet på norske veier. Ifølge statistikk Statens Vegvesen har innhentet for VG skjer én av tre dødsulykker om sommeren. Årsakene er flere, vi dropper bilbelte, kjører for fort på nye, ukjente strekninger, noe som både kan gi overraskelser og en følelse av fartsblindhet.

Men som VGs dekning av samferdsel har vist i sommer, det er ikke bare opp til oss selv. Veistandarden betyr noe for risikoen bilistene utsettes for. Den borgerlige regjeringen har videreført den forrige regjeringens nullvisjon for trafikkdødsfall på veiene. Det har hatt noe for seg, den langsiktige utviklingen viser at skadene og dødsulykkene blir færre. Men fortsatt er det mye vi kan gjøre for å unngå ulykker.

Det handler om å minske menneskelig lidelse, ikke minst smertefulle tap for pårørende, men det handler også om samfunnsøkonomi. For Norge AS sparer penger på å redde liv og vi sparer penger på bedre veier. Dessverre er vedlikeholdsetterslepet på norske veier gigantisk, og ligger på mellom 50 og 75 milliarder. I praksis betyr det at rassikring mangler, veiene er for smale, dårlig asfalt blir ikke bøtt på. Det skaper unødig mange farlige situasjoner.

De nye tallene fra Vegvesenet viser at 40 prosent av dem som mister livet på norske veier gjør det i møteulykker. Moderne veier med høy standard har færre ulykker. Og midtdelere reduserer antall drepte med opp mot 80 prosent. Det er bare å se til vårt naboland Sverige, hvor dødsfall ved møteulykker er rundt halvparten så mange som her hjemme.

Den nest vanligste dødsårsaken er utforkjøringer. Også her er det mye å vinne på å oppgradere veistandarden med trygge sidespor som minsker faren for alvorlige skader. Grepene vi kan gjøre krever ikke magiske evne. Vi vet hva som trengs, det er bare å sette i gang. Politikerne må i tillegg til snorklipping ved nye tuneller og broer, også sørge for at de veiene vi alt har holder skikkelig standard.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder