Foto: Tegning: Roar Hagen , VG

Leder

Bilen og byen og Berg

Å gjøre Oslo sentrum bilfritt, og si nei til ny E18 er ikke miljøpolitikk. Det er bare symbolpolitikk.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Oslo og regionen rundt hovedstaden opplever enorm befolkningsvekst. Ingen ting tyder på at denne vil avta i årene som kommer. Det sentrale Østlandet, med Oslo i sentrum, må forberede seg på å håndtere en befolkning som kan nærme seg tre millioner mennesker. I tillegg skal en stor mengde næringstrafikk til eller gjennom byen. Planlegging og bygging av infrastruktur i og rundt Oslo, er blant Norges viktigste samferdselspolitiske oppgaver. Lykkes man ikke med det vil man ramme klima, innbyggere, næringsliv og boligpolitikken.

Les også: MDG truer med å forlate byrådet

I klimaforliket på Stortinget slås det fast et viktig prinsipp: Den forventede økningen i persontrafikk som befolkningsveksten i og rundt Oslo medfører, må dekkes opp med kollektivtransport. Flere må velge noe annet enn privatbil til og fra jobben. Et skifte fra diesel- og bensinbiler til el-biler løser ikke problemet, tilbudet på buss og skinner må økes kraftig. Erfaringen viser at befolkningen i Oslo-området velger tog fremfor bil ganske raskt nå togtilbudet blir godt nok. Flere toglinjer ut og inn av Oslo kjører i dag med nærmest sprengt kapasitet i rushtiden.

Vedtaket om å nekte folk å ta bilen til Oslo S, eller for å ta med familien på kino i sentrum, er bare tåpelig symbolpolitikk.

Den nye byregjeringen i Oslo har som mål å redusere biltrafikken i hovedstaden. To tiltak har fått spesielt stor oppmerksomhet, det første er å stenge Oslo sentrum for biler, det andre er planen om å si nei til utbygging av E18 vestover fra Oslo. Begge tiltakene har en stor politisk fordel, de belaster ikke budsjettene. Men der stopper den politiske klokskapen. Biltettheten i Oslo sentrum er ikke noe stort problem.

Vedtaket om å nekte folk å ta bilen til Oslo S, eller for å ta med familien på kino i sentrum er bare tåpelig symbolpolitikk. Hvis det er slik taxituren til MDG-politiker Lan Nguyen Berg etter debatten i Dagsnytt Atten tyder på, at drosjer fortsatt skal få kjøre i sentrum, er vedtaket bare til gagn for dem som har råd til å kjøre drosje.

Les også: Disse vil slite hvis sentrum blir bilfritt

Men de livsfjerne planene om et såkalt «bilfritt sentrum», der bare drosjer, regjeringen statsrådslimousiner, varebiler og utrykningskjøretøy skal ha adgang, er langt mindre alvorlige enn forsøket på å stanse utbyggingen av ny E18. En ny E18 er helt avgjørende for den fremtidige infrastrukturen rundt Oslo.

Den planlagte veien vil gjøre busstilbudet langt bedre, og den gir også mulighet for bedre sykkelveier til og fra Oslo. Den nye veien er en helt sentral del av planen som skal gjøre Østlandet i stand til å oppfylle den viktige ambisjonen i klimaforliket. Raymond Johansen og Ap bør legge vekk den lettvinte symbolpolitikken om ny E18, og følge Arbeiderpartiets tradisjon med å være et parti for virkeligheten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder