SØKER IKKE HJELP: Folk drar til legen for sent, skriver kronikkforfatter Foto: Randi Matland VG

De aller fleste som oppsøker psykisk helsevern er fornøyde

Ulike medier og brukerorganisasjoner kommer stadig med kritikk om behandlingen av personer som sliter med psykiske lidelser.

Artikkelen er over to år gammel

Noe av det som går igjen er at medikamentene som brukes dreper, i beste fall har de ingen effekt. Behandlingen som gis er paternalistisk og pasientene har ingen medbestemmelsesrett. Respekt, forståelse og empati blir opplevd som fraværende. Det kan se ut som det er feil om du ikke får tilbud om medisiner og det er feil hvis du får det, og videre at det er feil hvis du blir innlagt og det er feil hvis du ikke blir det. Det kan virke som om det ikke drives noen form for fornuftig behandling, hvor hensikten er å hjelpe en person som sliter.

Ensidig kritikk

Helsevesenet må gjøre alt den kan for å rette opp i feil og mangler. Når kritikken imidlertid blir for ensidig er det bekymringsverdig. Hadde kritikken som stadig dukker opp vært representativt for hele feltet er det forståelig at personer med psykiske lidelser vegrer seg for å søke hjelp.

Psykisk helsevern har ikke klart å møte alle på en forståelsesfull og respektfull måte. Noen har fått feil behandling, andre har blitt feildiagnostisert og måttet kjempe for retten til å slippe en behandling som ofte har blitt påtvunget dem mot deres egen vilje. De er med rette sinte og oppgitte over ikke å bli hørt. Denne kritikken må psykisk helsefeltet ta alvorlig, og så langt det er mulig, forebygge og forhindre slike pasientforløp. Ingen skal måtte få behandling som ikke virker. Ingen skal måtte få behandling med flere ulemper enn fordeler. I media er det nok slik at oppslagene domineres av nettopp slike historier, noe som dessverre overskygger alt bra som blir gjort.
Les også: 12 timer på lukket avdeling

Oppsøker hjelp for sent

Det er mye vi ikke vet om psykiske lidelser og det er absolutt ting som kunne vært bedre. Likevel er det slik at vi nå gjennom iherdig forskning forstår mer og mer. Sårbarhetsfaktorene for å utvikle lidelsene blir stadig bedre kartlagt og vi vet stadig mer om hva som er best mulig behandling for de fleste. Vi vet også at svært mange mennesker rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet og at de fleste oppsøker hjelp sent i forløpet. Det er godt dokumentert at jo tidligere man starter hjelpen desto bedre går det. Det er trist hvis disse medieskriveriene og ensidige negative kritikk fra noen brukerorganisasjoner bidrar til at personer som sliter ikke søker hjelp i det hele tatt, eller kommer altfor sent til behandling.
Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Psykisk helsevern har for lengst beveget seg bort fra skrekkscenarioene som presenteres og gamle forestillinger om gjøkeredetilstander burde for lengst vært kastet på søppeldynga. De aller fleste vitenskapelige studier viser at de aller fleste som oppsøker psykisk helsevern generelt er veldig fornøyde med den behandlingen de får. De aller fleste blir møtt med respekt. De får god hjelp til å håndtere sine plagsomme symptomer og behandlingen bidrar til et bedret funksjonsnivå samt bedre livskvalitet for den enkelte.
Les også: Et hjerte til helsevesenet

Relasjonkompetanse må tas på alvor

Dårlig kommunikasjon forekommer på tross av at kunnskaper om å lære å møte mennesker på en god måte skal vektlegges i utdanningene til de som arbeider i psykisk helsevern. Uansett om du er psykolog, psykiater, sykepleier eller miljøarbeider så må man ha evnen til å møte de ulike personene med de ulike lidelsene i de ulike fasene av lidelsen. Dette enten det dreier seg om personer med psykosesymptomer, angstsymptomer eller depressive plager.

Tar vi ikke relasjonskompetansen på alvor og møter menneskene der de er, i sin individuelle opplevelse av behandlingen og lidelsen, feiler vi. De vonde historiene vil fortsette å overskygge de gode. De gode historiene finnes, og sannsynligheten er høy, for at du som sliter med en psykisk lidelse skal få god hjelp. Du vil også sannsynligvis være veldig fornøyd med behandlingen som tilbys. Det viser vitenskapelige undersøkelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder