HAR SNUDD: I sitt nye standpunkt mener nå KrF at 14 uker til far skal komme som en ytterligere utvidelse av permisjonstiden, slik at den blir enda lengre. Her er Knut Arild Hareide da han hadde pappaperm for datteren Sara Margrete i 2014. Foto: Terje Bringedal, VG

Leder

Pappa kommer hjem

Norge går tilbake til 14 ukers fedrekvote under fødselspermisjon.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Dagens ordning med 10 ukers kvote til far, kommer til å falle i Stortinget. Et flertall har allerede varslet at de vil støtte Aps forslag om å utvide fedrekvoten fra 10 til 14 uker, slik den var før den ble endret i forrige stortingsperiode. Etter noen år med redusert kvote for far viste det seg at det eneste man oppnådde med dette var at mødrene tok mer og fedrene mindre av permisjonen. Den virkningen var det mange som spådde på forhånd, men den ble avfeid med lettvinte fraser om «valgfrihet» og at man «trodde på norske menn». Nå er frasene avslørt, og et flertall på Stortinget har tatt til vettet.

Kuttet fra 10 til 14 uker var et av punktene i den borgerlige samarbeidsavtalen fra Nydalen i 2013. Ordlyden i avtalen var omtrent identisk med det som da sto i KrFs program. Høyre ønsket den gang å fjerne hele kvoten, og gjøre fordelingen av foreldrepermisjonen valgfri for hver enkelt familie. Vi kan jo bare tenke oss hvilke underverker det hadde gjort for antallet fedre hjemme med små barn.

Etter å ha fått sitt programstandpunkt om å redusere kvoten til ti uker gjennom, så har KrF nå snudd og vil igjen har 14 uker. Ingen skal beskylde KrF for ikke å være villige til å prøve noe nytt. I sitt nye standpunkt mener nå KrF at 14 uker til far skal komme som en ytterligere utvidelse av permisjonstiden, slik at den blir enda lengre. Det er et kostbart og dårlig forslag. De pengene kan brukes langt mer fornuftig, for eksempel til å finansiere kontinuerlig opptak i barnehagene, slik at de som har barn født etter 1. september slipper å vente unødig lenge på en plass hvis de ønsker seg det.

Foreldrepermisjon er en glimrende ordning. Den bidrar til likestilling, til yrkesdeltagelse og til at balansen mellom arbeid og familieliv kan fungere i en viktig livsfase. Den er et gode for foreldre og barn, men den viktigste funksjonen har den for samfunnet som helhet. I Norge trenger vi høy yrkesdeltagelse, også for kvinner. Det er dette som er foreldrepermisjonens viktigste mål, det er derfor det er verdt å bruke av fellesskapets midler til den. Derfor bør innretningen stimulere til større likestilling i familiene når det kommer til omsorg for barn. Når det mislykkede borgerlige eksperimentet med redusert fedrekvote når snart er over, er vi tilbake på rett vei.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder