Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kommenterer onsdag lagmannsrettens dom som fastslår at soningsforholdene for Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene.
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kommenterer onsdag lagmannsrettens dom som fastslår at soningsforholdene for Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

En glassklar og riktig dom

MENINGER

Lagmannsretten har slått fast det som burde være en selvfølge: Staten har ikke brutt menneskerettighetene til Anders Behring Breivik.

leder
Publisert:

Hans soningsforhold er innenfor det akseptable, både i forhold til norsk lov og internasjonale konvensjoner. Det skulle da også bare mangle. Men i lys av tingrettens dom i fjor, som slo fast at staten hadde brutt menneskerettighetene overfor Breivik, fryktet vi det verste. Den ferske dommen fra Borgarting lagmannsrett knuser i virkeligheten tingrettens begrunnelser, lovforståelse og konklusjon. Det er helt på sin plass. Tingrettens dom var juridisk tynn. Den var også i strid med den allmenne rettsoppfatning.

Les VGs leder fra forrige gang: En gal dom

Lagmannsretten slår fast at det er helt nødvendig å holde Breivik i et strengt soningsregime. Han må beskyttes mot omverden, omverden må beskyttes mot ham, og han må beskyttes mot seg selv. Både handlingene han har utført, og planene han har redegjort for i sitt manifest, tilsier et fortsatt strengt regime. Breivik er en svært farlig mann. Det må både storsamfunnet og Kriminalomsorgen forholde seg til. Kriminalomsorgen fortjener ros for sin behandling av Breivik. De ansatte har strukket seg langt for å legge forholdene til rette, slik at ulempene isolasjonen medfører, kan dempes.

Les Anders Giæver: Helt etter planen

Det er andre innsatte i norske fengsler som trenger langt mer oppmerksomhet og støtte enn Breivik. VG har vært på avdeling G, sikkerhetsavdelingen på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Her sitter noen av Norges farligste og sykeste innsatte. Enkelte av dem har sittet isolert i mange år. Og i motsetning til Breivik, sitter de på nakne celler på 7 kvadratmeter, uten tilgang til de godene Breivik har på sine tre celler. Som TV, Playstation, PC og treningsapparater. Psykiater Randi Rosenqvist, som lenge har jobbet tett på Breivik, kaller ham "en privilegert fange".

VG+: Her isoleres Norges farligste fanger

Vi har hele tiden ment at Breivik skal ha oppfylt de rettighetene han har krav på innenfor rettsstatens rammer. Men ikke en tøddel mer. Det å behandle ham i tråd med rettsstatens prinsipper, er å vise ham at han ikke klarer å bryte ned vår samfunnsorden med sin ondskap. Ikke fordi han fortjener det, men fordi samfunnet vårt trenger det - fordi vi slik viser oss selv og hverandre at våre prinsipper bærer, også når de stilles på prøve.

Norge bryter ikke menneskerettighetene. Selv ikke i møte med en mann som Anders Behring Breivik.

Les Skartveits kommentar om tingrettens dom: Ingen seier for rettsstaten

Her kan du lese mer om