KVINNER I KAMP: 8.mars-demonstrasjon i Oslo i 1979. Mye har skjedd siden den gangen. Kvinnedagen er fortsatt en kampdag - og en dag for feiring av alt som er oppnådd. Foto: Scanpix NTB scanpix

Leder

Kvinnekamp - og feiring

Det er umulig å tegne et entydig bilde av kvinners situasjon og levekår, både i Norge og i verden for øvrig.

På den ene siden har vi samfunn som det norske, der likestilling er en kjerneverdi, der kvinner og menn har de samme rettigheter og muligheter, og der kvinnekampen ofte handler om lønnsforhold, om posisjoner og maktfordeling. Selv om vi fortsatt har et stykke igjen før kvinner og menn har de samme reelle mulighetene på alle samfunnsarenaer, så er Norge et av de mest likestilte samfunn i verden. Vi har mye å være takknemlige for.

Les kommentaren: Udugelige menn - og dyktige kvinner

På den andre siden har vi deler av verden der kvinner fortsatt er annenrangs borgere. Som Saudi-Arabia, der kvinner ikke kan gå utendørs uten en manns tillatelse, der kvinner ikke kan jobbe eller reise uten samtykke fra en mann. Samfunn der unge jenter giftes bort, der jenter ikke får gå på skole i samme utstrekning som gutter, og der mennene bestemmer det meste.

Vi ser at i det går dårlig i de samfunnene der kvinnene ikke er fri. Som i Saudi-Arabia og andre land i Midtøsten, samfunn som ligger langt tilbake når det gjelder innovasjon og næringsutvikling. Det er ikke så rart, all den tid talentene til nær halvparten av befolkningen ikke tas i bruk.

Les også: Tre dager som kvinne i Saudi-Arabia

Og det går tilsvarende bra i land der kvinner har de samme rettigheter og muligheter som menn. Som i Norge, med høy yrkesdeltagelse blant kvinner, generøse velferdsordninger, og en vellykket familiepolitikk. Jo mer likestilt et samfunn er, jo bedre er det å leve der, for både kvinner og menn.

Men Norge er ikke et likestilt samfunn for alle som lever her. Særlig unge kvinner i enkelte innvandrermiljøer opplever en form for sosial kontroll som er helt uakseptabel. Unge mennesker skal ha frihet til å velge hvem de ønsker å være sammen med, og hvordan de ønsker å leve livene sine. Alle nordmenn, unge og gamle, kvinner og menn, har krav på de samme rettighetene, uavhengig av hvor i verden forfedrene deres er fra. Vi vet at det ikke er slik.

Les kommentaren: Mannssjåvinister i kvinnelandet

Den internasjonale kvinnedagen er fortsatt viktig. Det er mye å kjempe for, og det er mye å feire. Både i vårt land - og ute i verden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder