SVARER: Hårek Elvenes. Foto: Solstad, Fredrik

Debatt

Kan vi stole på Senterpartiet i forsvarspolitikken?

Trygve Slagsvold Vedum og Harald Sunde forteller i VG 17.03 at Senterpartiet vil bruke 2 % av BNP på Forsvaret. Hvordan Sp vil prioritere for å nå målet sies det intet om.

HÅREK ELVENES, forsvarspolitisk talsmann Høyre.

Skal 2 % - målet nås må forsvarsbudsjettet økes ytterligere med ca. 19 mrd. kr årlig, totalt 500 mrd. kr fram til 2037. Det vil kreve knallharde politiske prioriteringer. Solberg-regjeringen har i praktisk politikk vist evne til å styrke Forsvaret i motsetning til Senterpartiet.

les også

Forsvarsdebatten: – Erna må vekkes!

Forsvaret har gått fra å være fra budsjettaper med Sp, Ap og SV i regjering til budsjettvinner under regjeringen Solberg. Kun Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet hadde svakere budsjettutvikling enn Forsvarsdepartementet i perioden 06-13. Hvorfor styrket ikke Sp Forsvaret da Sp hadde sjansen? 

Forsvarssjefen avslørte i sitt fagmilitære råd høsten 2015 at de rødgrønne etterlot et forsvar på vei mot styrt avvikling og en ubetalt regning på 180 mrd. kroner. Etter at regjeringen Solberg overtok i 2013, har forsvarsbevilgningene hatt en realøkning på 30 %, tilsvarende 16 mrd. Ved regjeringsskiftet i 2013 var BNP-andelen på 1,4 % og er økt til 1,62 % i 2018.

les også

– Jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen av Forsvaret

Det første regjeringen Solberg gjorde var å reparere og vedlikeholde Forsvarets materiell, samt fylle opp beredskapslagrene. Neste steg var økt øvings-aktivitet og store investeringer i nye våpensystemer og materiell som fortsatt pågår: Ubåter, kampfly, maritime patruljefly, kystvaktfartøy, flernasjonalt satellittsamarbeid, artilleri, mitraljøser og luftvern til Hæren, radiosamband, moderne våpen og nye feltvogner til HV. 

Vi ser nå en forbedring i Forsvarets operative evne. Regjeringen vil skru opp tempoet og har gitt Forsvarets forskningsinstitutt i oppdrag å lage et grunnlag for neste langtidsplan (2020-2037) basert på en økonomisk ramme som tilsvarer 2 % av BNP.

I Høyre er vi glade for at Sp omsider har våknet fra dvalen og ønsker å styrke Forsvaret når partiet ikke lenger sitter med ansvaret. Det holder neppe hvis partiet igjen kommer i regjering sammen med Ap og SV, og må styre på nåde fra MDG og Rødt.

Ønsker man å styrke Forsvaret er det nok tryggest å holde til Høyre.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder