Store demonstrasjoner mot Trønderenergis vindkraftutbygging på Frøya. Foto: Ronny Teigås / NTB scanpix

Leder

For sent å snu om vindmøller

I 17 år har et stort politisk flertall på Frøya i Trøndelag støttet planene om vindkraftutbyggng på øykommunen. I tolvte time har kommunen snudd.

Motstanden mot vindkraft har økt, og demonstranter har hindret utbyggeren Trønderenergi å sette i gang arbeidet innen fristen som var satt. I april vedtok kommunestyret på Frøya at Trønderenergis dispensasjon for bygging av vindturbiner ikke lenger er gyldig. De begrunnet dette med at selskapet ikke har kommet i gang med arbeidet innen fristen.

les også

Aksjonerer mot vindturbiner: – Villige til å ofre hele sommerferien her

Før helga ble det kjent at fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak. De mener selskapet har gjort det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet, men ble forhindret av aksjonistene. Fylkesmannen har gjort det eneste riktige i en fastlåst situasjon. Trønderenergi har ikke gjort annet enn å forholde seg til lovlig fattede vedtak. Ikke bare har de fulgt loven, de har også hatt en stor heiagjeng av politikere som har applaudert vindkraft. For hver dag som går taper de store summer, og de har store forpliktelser i kontrakter som allerede er inngått. Slik kan man ikke behandle en utbygger. Politikerne skylder næringslivet et minimum av forutsigbarhet.

Det betyr ikke at demonstrantene på Frøya ikke har noen poeng. Nedbygging av uberørt natur har noen kostnader som har forsvunnet litt i festtalene om grønn energi. Hensynet til klima har blitt vurdert som viktigere enn klassisk naturvern. Nå har vinden snudd. Vindkraft splitter både folket og miljøbevegelsen. Det er fornuftig at naturverdier tillegges større vekt når nye områder skal bygges ut.

les også

Kampen mot vindmøller

Stadig flere stiller spørsmål ved fornuften i å bygge ut vindkraft. Noen mener at vindmøller til havs er fremtiden. Andre mener at man heller bør satse på nye, umodne energikilder. I en ny studie har forskere ved NTNU pekt på at en systematisk oppgradering av norsk vannkraft kan gi like mye strøm som all planlagt vindkraft. Videre vindkraftutbygging må være basert på solid kunnskapsgrunnlag og økt vekt på helhetsvurdering. Samtidig er det naivt å tro at vi kan forsyne Norge med fornybar energi uten at det har noen ulemper.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder