Leder

Flere tas for ruskjøring

Av VG Leder

Til tross for positiv utvikling av ulykkestallene i trafikken, viser helt andre tall at stadig flere kjører bil i ruspåvirket tilstand.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

2017-trafikken krevde 106 menneskeliv, som selvfølgelig er 106 for mange, men det er likevel 29 færre enn i 2017, og det laveste tallet på 70 år, ifølge Statens Vegvesen.

Samtidig kom Utrykningspolitiet i går med en annen 2017-statistikk, som viser at UP har fått det stadig travlere de siste to årene. I fjor ble 2253 sjåfører tatt for ruskjøring, en økning på hele 53 prosent. I tillegg kommer tallene fra politidistriktene knyttet til ulykker, utforkjøringer og andre hendelser. Legges disse sammen ser man at mer enn 9000 personer ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand i 2017.

Et lyspunkt er at andelen MC-førere som har kjørt i fylla har gått ned. Det gir konkrete utslag på ulykkesstatistikken. Fra 2010 har antallet motorsykler i trafikken økt med mer enn 20 prosent. I samme periode har det ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI) vært nærmere 40 prosent færre dødsulykker på MC.

I høst gjennomførte Folkehelseinstituttet i samarbeid med Politiet en såkalt vegkantundersøkelse, hvor forekomsten av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler ble målt i spyttprøver fra tilfeldige førere på Østlandet. Den viste at alkohol fortsatt er verstingen når det gjelder bilkjøring i ruspåvirket tilstand.

Til P4, som først omtalte de ferske UP-tallene, sier sjefen for Utrykningspolitiet at de nå kommer til å fortsette den sterke innsatsen for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring gjennom mange målrettede kontroller. En undersøkelse i regi av forsikringsselskapet Gjensidige i 2014 viste at mer enn en av ti norske menn oppga at de hadde kjørt med promille i løpet av de tre foregående år.

«Risikoen for å bli tatt skal bli så stor at enda færre tar sjansen på å kjøre bil i ruspåvirket tilstand», sier UP-sjef Runar Karlsen til P4 Nyhetene.

Ifølge Statens vegvesen og Motorførernes Avholdsforbund (MA) er nesten hver fjerde dødsulykke i trafikken et resultat av ruskjøring. Absolutt alle vet at det er ulovlig og livsfarlig å kjøre for fort eller i påvirket tilstand. Likevel evner mange bilførere åpenbart ikke å forstå hvilke farer de utsetter andre mennesker for ved egen uvøren opptreden. Da må storsamfunnet reagere. Dessverre er det bare mer kontroll, flere fotobokser og tydelig utsikt for å bli avslørt som synes å virke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder