LEGGER OM YRKESFAG: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Frode Hansen, VG

Leder

Viktig satsing på yrkesfag

Norske bedrifter trenger flere folk med yrkesfaglig bakgrunn.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Regjeringen presenterte i går det som kalles den mest omfattende omleggingen av yrkesfagene siden Kunnskapsløftet. Et av hovedgrepene til kunnskapsminister Jan Tore Sanner er spesialisering allerede fra første år i videregående. Det skal føre til at flere får lærlingeplass.

Tilbakemeldingen fra næringslivet har vært at elevene ikke har rukket å få god nok kjennskap til faget sitt før de går ut i lære. Det første året bruker elevene mye tid på fag som anses unødvendige, fordi elever på ulike retninger må ta de samme fagene. For eksempel må frisørelever følge mye av den samme opplæringen som kommende båtbyggere, fordi de har samme læreplan.

les også

Gjør store endringer for elever på yrkesfag

Dette gjøres det nå noe med. Planen er å utvide antall utdanningsprogrammer fra åtte til ti, slik at elever som har mer til felles faglig går sammen. Blant annet skal IKT, tradisjonshåndverk, frisør og salg inn i hver sine sine utdanningsprogrammer. Samtidig fases upopulære fag ut, som storurmakerfaget, industrisømfaget, idrettsanleggsfaget, støperifaget, garverifaget, industriell skotøyproduksjon og pianostemmerfaget.

Annenhver elev som begynner på videregående skole tar yrkesfag, eller 30 000 elever hver høst. Det sier seg selv at dette må fungere. Norge trenger flere gode fagarbeidere fremover, blant annet innenfor bygg, anlegg, helse og industri. Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer vi til å mangle over 90 000 fagarbeidere i 2035.

les også

30 prosent nedgang i fraværet for de svakeste elevene

Å modernisere utdanningene er på høy tid. Innenfor videregående opplæring har yrkesfagene vært stemoderlig behandlet lenge. Ikke minst har vi sett at frafall har vært et stort problem. Og fortsatt er det slik at én av fire elever ikke gjennomfører videregående. Det er et stykke unna ambisjonen om at 90 prosent av elevene skal gjennomføre skolen innen 2030.

Det er alvorlig, først og fremst for unge som senere kan oppleve problemer med å få seg jobb. Frafall øker risikoen for å havne utenfor arbeidslivet. Men at hver enkelt lykkes er også viktig for samfunnet som helhet. Norge har svært produktive, høyt kvalifiserte fagfolk. Det skal vi også ha i fortsettelsen. Derfor er det så viktig at yrkesfagene får økt oppmerksomhet og status.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder