Leder

EUs dype krise

Av VG Leder

Angela Merkel er under stort press, både internt i Tyskland og i EU, forut for denne ukens EU-toppmøte. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Flyktningkrisen truer samholdet i EU. Lite tyder på at denne ukens EU-toppmøte vil lykkes.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over ett år gammel

Forut for EU-toppmøtet i slutten av denne uken møttes statsledere fra flere av de store medlemslandene i går for å drøfte migrasjonskrisen i Europa. Sammen med Brexit og nye tollbarrierer fra USA, er flyktningpolitikken blant sakene som tynger EU akkurat nå. Spørsmålet om hvordan det store antallet migranter skal håndteres, er det som i sterkest grad truer det europeiske samarbeidet. Det er vanskelig å se løsninger som kan samle.

Tidligere forsøk på å fordele asylsøkere mellom medlemslandene har vært mislykket. Fortsatt sitter Italia og Hellas med flere hundre tusen migranter og flyktninger, mens nabolandene i liten grad bistår. Det skaper ytterligere spenninger når andre europeiske ledere kritiserer Italia for å avvise båter med migranter, samtidig som de selv nøler i det lengste med å stille opp.

les også

Skadet Merkel i kamp

En av løsningene som diskuteres nå, er å opprette mottakssentre utenfor EU-landene der asylsøkere kan søke om asyl, og få sin søknad behandlet før de eventuelt får komme til Europa. Mange av dem som kommer i dag, har ikke rett til opphold. Men det er svært vanskelig å returnere dem. Resultatet er at et stort antall mennesker uten lovlig opphold befinner seg i Europa. 

Dette er en uholdbar situasjon. Det er problematisk for landene som har flest migranter uten lovlig opphold. Det truer samholdet innad i EU. Og det svekker innbyggernes tro på at politikk virker, på at de demokratiske institusjonene evner å løse vanskelige situasjoner når de oppstår. Tilliten forvitrer, og ytterliggående krefter får lettere spillerom.

Høyrepopulistene må ha elite-hjelp for å danne regjering

Det hviler et stort ansvar på Europas ledere. Det er på tide at landene som ikke bidrar, som flere av landene i det tidligere Øst-Europa, får kjenne at det har en pris å ikke delta. Og det er avgjørende at Europa klarer å sikre sine yttergrenser. For å få til det, er det antagelig ingen vei utenom mottakssentre utenfor EU. 

Men kortsiktige løsninger er ikke nok. Det internasjonale regelverket, med konvensjoner og traktater, må tilpasses en ny tid, med nye utfordringer. Her kreves det et omfattende internasjonalt samarbeid. Skjer ikke det, vil vi i økende grad se at ulike land finner sine egne løsninger. Det er ingen tjent med. Særlig ikke mennesker på flukt, som trenger beskyttelse fra forfølgelse og overgrep.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder