LITE TREFFSIKKERT: – Selskapsskatten er et lite treffsikkert virkemiddel for å omfordele i befolkningen, skriver Øystein Dørum i NHO. Her er han på Stortinget med NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Debatt

Selskapsskatten ned til 20 prosent

Selskapsskatten er lite tilpasset dagens globaliserte, vektløse økonomi og gjør større skade enn andre skatter.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

ØYSTEIN DØRUM, sjeføkonom i NHO

NHO mener det er nødvendig å sette ned selskapsskattesatsen til 20 prosent og fjerne formuesskatten på arbeidende kapital ganske raskt. Samtidig kan det være nyttig å reflektere over hvordan skattesystemet bør se ut lengre frem i tid.

VGs leder 1. august støtter delvis vår argumentasjon for en omlegging, men mener Norge ikke bør lede an i en skattekonkurranse. Vårt hovedanliggende har imidlertid ikke vært hva Norge skal foreta seg på kort sikt, men hva som vil tvinge seg frem på lengre sikt. Skattekonkurransen pågår og har pågått lenge. Mye tyder på at dette vil fortsette og at det før eller siden vil tvinge seg frem en internasjonal omlegging av den kildebaserte kapitalbeskatningen – altså den beskatningen som baserer seg på hvor verdiskapingen skjer.

I siste utgave av NHOs kvartalsrapport argumenterer vi for at mer av skattebyrden over tid bør skyves over på forbruk og eiendom, og at det bør legges mindre vekt på selskapsskatten. Hovedgrunnen er at selskapsskatten er lite tilpasset dagens globaliserte, vektløse økonomi og gjør større skade enn andre skatter. Blant annet bidrar den til at investeringer og overskudd flytter ut av landet. Konsekvensen er færre gjennomførte investeringer i Norge, forskjellsbehandling av konkurrerende selskaper og kompliserte skatteregler.

Våre perspektiver om det fremtidige skattesystemet er ikke et ferdig reformforslag som kan gjennomføres i morgen. Ved en betydelig reduksjon i selskapsskatten uten andre justeringer vil det eksempelvis kunne oppstå tilpasningsmuligheter. Det må også tas nærmere stilling til hva som er fornuftig inndekning. En så stor endring i det norske systemet må derfor selvsagt utredes grundig før den kan gjennomføres.

NHO er enig med VGs leder i at økende ulikhet i befolkningen er en utfordring. Vi mener derimot at selskapsskatten er et lite treffsikkert virkemiddel for å omfordele i befolkningen. Det er viktig å huske på at mesteparten av omfordelingen i Norge foregår på utgiftssiden av statsbudsjettet gjennom overføringer og offentlige velferdstjenester. Det er derfor aller viktigst at skattesystemet sørger for å innbringe de nødvendige skatteinntektene til lavest mulig kostnad. Det åpner for omfordeling på utgiftssiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder