HEIMEVERNET PÅ ØVELSE: Ifølge Riksrevisjonens rapport har det blant annet manglet ammunisjon i Heimevernet til å løse kjerneoppdrag. Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret

Leder

Rikets usikkerhet

Sikringen av noen av de mest følsomme terrormålene i Norge er fortsatt ikke på plass.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Justisministeren og forsvarsministeren må møte i Stortinget nå i august når kontrollkomiteen innkaller til høring om terrorsikring. Det skjer etter at Riksrevisjonen i en ny rapport som kom like før sommeren ga sterk kritikk til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for mangelfull objektsikring.

Det er bra Stortinget følger dette med falkeblikk. For det er ikke første gang Rikrevisjonen kritiserer regjeringen for dette. Tvert om vakte det stor oppstand da Riksrevisjonen forrige gang kom med kraftig kritikk av den blåblå regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, altså det som kalles objektsikring.

les også

Kontrollkomiteen kaller inn regjeringstopper til terrorhøring

Den gangen svarte regjeringen med å gradere deler av rapporten, og viste til rikets sikkerhet. Da rapporten likevel endte i offentligheten, var det på det rene at det ikke var noen god vurdering. Kritikken i rapporten var rett nok skarp, men den omtalte ikke spesifikke svakheter på en måte som våre fiender kunne misbruke. I Stortingshøringen forsvarte regjeringen seg med at de ikke visste det var så ille og at alt var mer på stell nå.

Men årets rapport gjør oss ikke akkurat betrygget. Riksrevisor Per-Kristian Foss bruker her den sterkeste formen for kritikk, «svært alvorlig», om manglene i politiets og Forsvarets objektsikring. Blant annet mangler Heimevernet både mannskap, befal og materiell som ammunisjon for å løse kjerneoppdrag i tilfelle krise eller konflikt.

les også

HV-tillitsvalgt reagerer: Mener Bakke-Jensen beskriver HV som «rosa idyll»

Denne gangen har svaret fra regjeringen vært at de satte av mer penger i budsjettet for 2018. Men Riksrevisjonens rapport er laget etter dette. Og rapporten sier at selv med de friske midlene, er vi svært langt unna å oppfylle kravene i objektsikkerhetsforskriften, som trådte i kraft alt i 2011.

Riksrevisjonen skriver at grunnsikring for Forsvarets skjermingsverdige objekter først vil være etablert i 2025. Og for politiet er det ingen som vet hvor lang tid dette arbeidet vil ta, trolig nærmere 2030. Spørsmålet Stortinget må få et svar på er hvorfor den blåblå regjeringen ikke har prioritert rikets sikkerhet godt nok og hvordan de fremover vil gjøre det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder